Klasycyzm polski

a) Klasycyzm to podstawowy nurt oświecenia, o zasięgu ogólnoeuropejskim, który znalazł swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze. W Polsce rozwijał się w specyficznych warunkach i dotyczył głównie programu reform w dziedzinie kultury. b) Przedstawiciele: I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz, S. Trembecki, F. Zabłocki c) Podstawą klasycyzmu jest nacjonalizm przejawiający się w twierdzeniu, że racjonalny jest porządek świata, dzięki temu natura zachowuje ład i harmonię. Dzięki rozumowi człowiek poznaje prawdę o świecie i ocenia świat.

a) Klasycyzm to podstawowy nurt oświecenia, o zasięgu ogólnoeuropejskim, który znalazł swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze. W Polsce rozwijał się w specyficznych warunkach i dotyczył głównie programu reform w dziedzinie kultury. b) Przedstawiciele: I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz, S. Trembecki, F. Zabłocki c) Podstawą klasycyzmu jest nacjonalizm przejawiający się w twierdzeniu, że racjonalny jest porządek świata, dzięki temu natura zachowuje ład i harmonię. Dzięki rozumowi człowiek poznaje prawdę o świecie i ocenia świat.

Cechy klasycyzmu:

  • racjonalizm
  • zasada [i]decorum[/i] - jednorodność stylu i treści (gatunku)
  • cel literatury to uczyć bawiąc i bawić ucząc
  • charakter dydaktyczno - moralizatorski
  • literatura ma uczyć, wzruszać, uprzyjemniać
  • przestrzeganie czystości gatunku
  • język prosty, ale poprawny
  • zasada prawdopodobieństwa w opisywaniu świata
  • harmonia, proporcjonalność