Nobliści w dziedzinie chemi

Kazimierz Fajans Ur. 27.05.1887, Warszawa Zm. 18.05.1975, Ann Arbor, USA Fizykochemik. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, następnie studiował chemię, najpierw na uniwersytecie w Lipsku, a później w Heidelbergu, gdzie uzyskał doktorat za badania nad syntezą stereoselektywną (związków chiralnych). W czasie pobytu na stażu w laboratorium Rutherforda w Manchesterze odkrył zjawisko rozgałęzienia się szeregów radioaktywnych. W Karlsruhe dokonał swego największego osiągnięcia, mianowicie odkrył ogólne prawo przesunięć promieniotwórczych (zwykle nazywane Prawem Fajansa- Soddy’ego).

Kazimierz Fajans

Ur. 27.05.1887, Warszawa Zm. 18.05.1975, Ann Arbor, USA

Fizykochemik. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, następnie studiował chemię, najpierw na uniwersytecie w Lipsku, a później w Heidelbergu, gdzie uzyskał doktorat za badania nad syntezą stereoselektywną (związków chiralnych). W czasie pobytu na stażu w laboratorium Rutherforda w Manchesterze odkrył zjawisko rozgałęzienia się szeregów radioaktywnych. W Karlsruhe dokonał swego największego osiągnięcia, mianowicie odkrył ogólne prawo przesunięć promieniotwórczych (zwykle nazywane Prawem Fajansa- Soddy’ego).

Amadeo Avogadro

Ur. 09.08.1776, Turyn, Italia Zm. 09.07.1856, Turyn

Włoski fizyk i chemik. Ukończył studia prawnicze, uzyskując stopień doktora. Był samoukiem w takich dziedzinach jak: matematyka, fizyka i chemia. Jeden z twórców podstaw molekularnej teorii materii. Wyznaczył prawidłowe sumaryczne wzory wielu związków chemicznych np.: wody, tlenu, ditlenku, disiarczku węgla itd. Napisał ,,Fizyka ciał mających masę, czyli rozprawa o podstawowej budowie ciał”.