Wzrór bibliografii; Tamt ; Miłość w literaturze

xyz BLIOGRAFIA Temat: Motyw miłości w literaturze I. Literatura podmiotu William Shakespeare: Romeo i Julia. Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004. ISBN Johann Wolfgang von Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Wyd. ISBN Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Czego chcesz Panie za Twe hojne dary. Wyd.IBIS, Poznań … ISBN Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Treny. Wyd. IBIS, Poznań 2008. ISBN Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny. Historia w poezji. Antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej. Wyd.

xyz BLIOGRAFIA Temat: Motyw miłości w literaturze

I. Literatura podmiotu

  1. William Shakespeare: Romeo i Julia. Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004. ISBN
  2. Johann Wolfgang von Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Wyd. ISBN
  3. Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Czego chcesz Panie za Twe hojne dary. Wyd.IBIS, Poznań … ISBN
  4. Jan Kochanowski, Wybór Poezji; Treny. Wyd. IBIS, Poznań 2008. ISBN
  5. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny. Historia w poezji. Antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej. Wyd. Nasza księgarnia. Kraków

II. Literatura przedmiotu 1.Grzeszczuk Stanisław, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978, s. … 2. Komorowski Jarosław, „Romeo i Julia” Williama Szekspira, Warszawa 1990, ISBN
s. …. 3. Pokrzywniak Józef, Ignacy Krasicki, Warszawa 1992, ISBN , s. …. 4. Szyrocki Marian, Historia literatury niemieckiej, Wrocław 1971, s….