Nomenklatura naszego kraju

Chciałabym przybliżyć informację na temat nomenklatury naszego kraju. Praca będzie opowiadać o zmianach nazewnictwa i ustroju, które zmieniały się na przestrzeni wieków w państwie polskim. Miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne obejmujące szeroki zakres od 10 wieku. Mamy świadomość, że Polska to państwo unitarne położone w Europie Środkowej ze słowiańskim rodowodem. Jednak odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest państwo? Otóż, państwo to organizacja poityczna społeczeństwa posiadająca suwerennną władzę i określone terytorium.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Chciałabym przybliżyć informację na temat nomenklatury naszego kraju. Praca będzie opowiadać o zmianach nazewnictwa i ustroju, które zmieniały się na przestrzeni wieków w państwie polskim. Miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne obejmujące szeroki zakres od 10 wieku. Mamy świadomość, że Polska to państwo unitarne położone w Europie Środkowej ze słowiańskim rodowodem. Jednak odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest państwo? Otóż, państwo to organizacja poityczna społeczeństwa posiadająca suwerennną władzę i określone terytorium. Za początek państwa polskiego uznaje się przyjęcie chrztu w 966 przez Mieszka 1. Była to mądra i rozsądna decyzja władcy. Mieszko 1 uczynił w ten sposób Polskę krajem chrzecijańskim, wprowadzając jednocześnie swój naród w krąg kulury Europy Zachodniej. Przyjęcie, chrztu można porównać do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Zarówno, wtedy jak i w 2004 kraj nasz został wprowadzony w zasięg krajów europejskich. Do 1138 Polska jako monarchia patrymonialna rządzona była przez władców z dynastii Piastów-czyli tzn. Państwo Piastów. Owe państwo posiadało suwerenność i własną armię. Władza była dziedziczna i nieograniczona, więc niestety mieszkańcy nie posiadali prawa głosu. Była to całkiem inna forma władzy, niż choćby w obecnej 3 RP. 3 RP to w pełni suwerenne państwo. Ustrojem jest demokracja a mieszkańcy mają prawo głosu. Powracając jednak do dalszch losów państwa polskiego w wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego Polska została podzielona na dzielnice między jego synów na prawie 200 lat- okres tzn. rozbicia dzielnicowego. Próby ponownego zjednoczenia zaczęto podejmować pod koniec 13 wieku a ostatatecznie zostały one uwieńczone koronacją Władysława Łokietka 20 stycznia 1320r. w Krakowie. Od tego czasu nasz kraj nosił nazwę Zjednoczonego Królestwa Polskiego połączonego, wtedy unią personalną z Litwą. Formą sprawowania władzy była monarchia stanowa. Głową państwa był król, który rządził za pomocą rozwiniętej administracji państwowej. Polska prowadziła, w tym czasie wojnę z Krzyżakami. Decydująca bitwa pomiędzy naszym krajem, Litwą a Krzyżakami rozegrała się 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Dobrze uzbrojona i zorganizowana armia polska i litewska szczęśliwie pokonała nie łatwych przeciwników- Krzyżaków. W 1569 powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów: Polskiego i Litewskiego. Było to państwo federacyjne połączone unią lubelską. Kraj ten posiadał własną armię oraz walutę. Prawo głosu posiadała jedynie szlachta, Rzeczpospolita stała się, wtedy jednym z największych i najpotężniejszych państw w Europie, na które z zazdrością ‘‘patrzyły’’ inne państwa. Jednak w wyniku połączenia Narodu polskiego i litewskiego istniały wszelakie zróżnicowania religine i narodowościowe. Zupełnie odwrotnie, niż w obecnej 3 RP. gdzie zdecydowanie przeważają chrześcijanie a pod względem narodowościowym Polacy. Wraz z 3 rozbiorem Polska przestaje istnieć. Okres ten był dla Polaków smutny i przygnębiający. Po rozbiorach powstawaly namiastki państwa polskiego: takie jak Księstwo Warszawskie czy Królestwo Polskie. Nie posiadaliśmy, wtedy własnej armii i waluty oraz tego, co najważniesze dla każdego państwa-suwerenności. Polska nie posiadała własnego terytorium, aż do 1918r, momentu zakończenia 1 wojny światowej. Traktat wersalski z 1918 ustanowił m.in powstanie państwa polskiego., czyli 2 RP. 2 RP to państwo demokratyczne, co najważniesze w pełni suwerenne i niepodległe posiadająca własną armię, walutę oraz konstytucję. Polacy budowali własne państwo od podstaw, co nie było proste. Borykano się, wtedy z poważnym kryzysem gospodarczym oraz biedą. W 1939 roku wybuchła 2 wojna światowa. 2 Rp zaatakowana przez Nemców i ZSRR znów zniknęła z map. Została częściowo włączona do Niemiec i Zwiąku Radzieckiego. Z momentem zakończenia 2 wojny światowej Polska odzyskuje niepodległość, lecz wraz z przejęciem wladzy przez komunistów nie odzyskaliśmu suwerenności. Ówczesny rząd był zależny od ZSRR. Fałszowano wybbory, tak by pozostać przy władzy. Nazwę RP zmieniono na PRl-Polska Rzeczpospolita Ludowa. W sklepach brakowało podstawowowych artykułów niezbędnych do życia, żywność była na kartki. Wszczynano liczne protesty. Ustrój PRL-u utrzymywał się do 1989 roku. Na mocy obrad Okragłego Stołu przeprowadzono pierwsze częściowo wolne wybory. Z czasem Polska od 1989 roku (3RP) stała się w pełni suwerennym państwem posiadającym własną armię, walutę oraz tetytorium. Symbolem III Rzeczypospolitej jest m.in. przywrócony w godle Polski po czasach Polski Ludowej orzeł w koronie, wzorowany na przedwojennym. 3 Rzeczpospolita (w której aktualnie żyjemy) wstąpiła do kręgu sojuszy Nato w 1991 oraz wspólnoty europejskiej w 2004. W ten sposób nasze państwo zostaje, od tego czasu uznawane w pełni za demokratyczne i co najważniejsze wolne państwo. W roku 1990 wszedł w życie plan Balcerowicza, w ramach którego podjęty został szereg działań o charakterze antyinflacyjnym i rozpoczęto proces zmian struktury własnościowej w gospodarce. Plan ten dotyczył szczególnie obniżenia inflacji i uzdrowienia sytuacji na rynku towarowym. Sprywatyzowano mnóstwo przedsiębiorstw. Nie był to łatwy okres dla Polaków, ponieważ mnóstwo z nich straciło pracę. Warto wspomnieć, również o ważnym a zarazem tragicznym wydarzeniu w okresie trwania 3 Rp, czyli katastrofie lotniczej w Smoleńsku, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło, wtedy 96 przedstawicieli polskich z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na czele, którzy mieli uczestniczyć w uroczystościach 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Historia Rzeczpospolitej jest długa, ale bardzo interesująca. Wszelkie poczynania i decyzje naszych przodków, które zawarzyly na przyszłości Rzeczpospolitej miały ogromny wpływ na to, co dalej stanie się z naszym krajem Jednak decyzje te nie zawsze były właściwe. Dlatego, właśnie warto poznać historię Polski, aby podobnych błędow z przeszłości nie popełniać. Ustrój Rzeczpospolitej, czyli sposób sprawownia władzy cechował się różnorodnością. Moim zdaniem jednak bez względu na , czy Polska jest obecnie republiką czy kiedyś monarchią, najważniejsze, aby była wolnym państwem.