Miejsce związków zawodowych we współczesnej Polsce. Zdefiniuj pojęcie, przedstaw podstawy prawne ich funkcjonowania. Określ główne cele związków zawodowych i metody ich osiągania. Oceń ich wpływ na życie społ., gosp.Zajmij stanowisko w kwe

Miejsce związków zawodowych we współczesnej Polsce. Zdefiniuj pojęcie, przedstaw podstawy prawne ich funkcjonowania. Określ główne cele związków zawodowych i metody ich osiągania. Oceń ich wpływ na życie społ., gosp.Zajmij stanowisko w kwestii przyszłości związków zawodowych w Polsce i ich prawnego statusu. Podaj 2 argumenty za wzmocnieniem pozycji związków zawodowych i 2 za ograniczeniem. Związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające na zasadzie dobrowolnej ludzi pracujących najemnie, pierwsze z nich powstały w Wielkiej Brytanii w XIXw.

Miejsce związków zawodowych we współczesnej Polsce. Zdefiniuj pojęcie, przedstaw podstawy prawne ich funkcjonowania. Określ główne cele związków zawodowych i metody ich osiągania. Oceń ich wpływ na życie społ., gosp.Zajmij stanowisko w kwestii przyszłości związków zawodowych w Polsce i ich prawnego statusu. Podaj 2 argumenty za wzmocnieniem pozycji związków zawodowych i 2 za ograniczeniem.

Związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające na zasadzie dobrowolnej ludzi pracujących najemnie, pierwsze z nich powstały w Wielkiej Brytanii w XIXw. Do podstawowych zadań związków należą: obrona interesu pracowników i wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej. Innymi słowy próbują przeciwdziałać zwolnieniom, zabiegają o wyższe płace oraz kontrolują przestrzeganie zasad BHP przed pracodawców. W mojej ocenie związki zawodowe posiadają wystarczająco dużo praw w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek zawodowy powołuje co najmniej 10osób, którym prawo nadaje taką możliwość. Zanim zostanie on zarejestrowany musi zostać ustalona jego struktura. Związki i jego jednostki organizacyjne nabywają osobowość prawną w dniu zarejestrowania. Posiadają również specjalne uprawnienia, m.in. mają prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych, kontrolują przestrzeganie prawa pracy. A także, mogą tworzyć ogólnokrajowe zrzeszenia czy wystąpić z wnioskiem o zmianę ustawy lub wydanie jej. Do związku zawodowego może przystąpić każdy pracownik danego zakładu, przy którym istnieje taka organizacja. Jednak nikt nie może ponosić negatywnych następstw związanych z przynależnością do niego. Natomiast likwidacja związku może nastąpić gdy: złamano prawo, lub zakład pracy został zlikwidowany. Związki są źródłem reform dla pracowników na całym świecie. Dzięki nim udało się wywalczyć skrócenie czasu pracy czy chociażby zaczęto dbać poprawę sytuacji pracowników. Poza dzięki nim istnieje ochrona pracownicza – zapobiegająca wyzyskowi i zapobiegająca o zwiększenie pensji. Mogą tworzyć wszelkiego rodzaju akcje protestacyjne ( strajki czy protesty). Oraz związki tworzą lobbing polityczny, aby otrzymać korzystne dla siebie prawodawstwo. Krytycy natomiast wypominają związkom, naciskanie na pracodawców w celu uzyskania wysokich świadczeń społecznych. Jest to działanie zgubne, gdyż takie świadczenia działają demotywująco dla pracowników, nie mają po prostu ochoty pracować. Związki zamiast budować etos przedsiębiorczości i pracowitości przedstawiają pracodawców jako „krwiopijców”. Uważam, że za wzmocnieniem związku zawodowych opowiadają takie argumenty jak: większa kontrola pracodawcy czy większy wpływ na ustawodawstwo. Jednak z drugiej strony należy pamiętać, że różnego rodzaju strajki mogą się przerodzić w zamieszki, oraz związki często prezentują krótkowzroczność, nie dostrzegając, że ich działania nie prowadzą zawsze do dobrych rozwiązań.

BY ORZESZEK ŚMIESZEK