„Lalka” jako powieść realistyczna

„Lalka” jako powieść realistyczna Wyznac –> Realizacja Utwór o rozbudowanej fabule –> 2 tomy 2.Utwór wielowątkowy –> Wątek: miłosny, historyczny, praca , społeczeństwo, historia , wynalazki 3.Prawdopodobieństwo zdarzeń –> Utwór fikcyjny na tle świata rzeczywistego 4.Bogactwo opisów –> Mieszkanie Łęckiej, sklep Wokulskiego, Warszawa, Łęcka 5.Realizm szczegółów –> Opis Lalki, mieszkanie Rzeckiego, posąg Apollina 6.Zamknięta kompozycja utworu –> Kompozycja otwarta 7.Narrator 3-osobowy , przezroczysty, spoza świata przedstawionego , obiektywny –> dwoistość narracji 3-osobowy, wszechwiedzący, przezroczysty, obiektywny, spoza świata przedstawionego 1-osobowy , subiektywny, ma ograniczoną wiedzę, nieprzezroczysty, ze świata przedstawionego –> (Ignacy Rzecki ,,Pamiętnik Starego Subiekta) x9 8.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

„Lalka” jako powieść realistyczna

Wyznac –> Realizacja

  1. Utwór o rozbudowanej fabule –> 2 tomy 2.Utwór wielowątkowy –> Wątek: miłosny, historyczny, praca , społeczeństwo, historia , wynalazki 3.Prawdopodobieństwo zdarzeń –> Utwór fikcyjny na tle świata rzeczywistego 4.Bogactwo opisów –> Mieszkanie Łęckiej, sklep Wokulskiego, Warszawa, Łęcka 5.Realizm szczegółów –> Opis Lalki, mieszkanie Rzeckiego, posąg Apollina 6.Zamknięta kompozycja utworu –> Kompozycja otwarta 7.Narrator 3-osobowy , przezroczysty, spoza świata przedstawionego , obiektywny –> dwoistość narracji 3-osobowy, wszechwiedzący, przezroczysty, obiektywny, spoza świata przedstawionego 1-osobowy , subiektywny, ma ograniczoną wiedzę, nieprzezroczysty, ze świata przedstawionego –> (Ignacy Rzecki ,,Pamiętnik Starego Subiekta) x9 8.Indywidualizacja języka bohaterów –> Język angielski, francuski, polski, niemiecki, jidysz  żydowski 9.Konkretyzacja czasu akcji–> Czas  1878- 1879r + retrospekcja (Pamiętnik starego subiekta  młodość Rzeckiego) 10.Retrospekcja zdarzeń –> Pamiętnik Starego Subiekta, Wiosna Ludów, Kampania Napoleońska 11.Panoramiczność utworu –> Ukazanie życia wszystkich warstw społecznych 12.Szczegółowa charakterystyka bohateró –>Mają wyraźnie zarysowaną osobowość , są jednocześnie charakterami i typami , portrety bohaterów pogłębione psychologicznie np. Wokulski 13.Bogactwo środków stylistycznych –>Przenośnie, porównania, epitety, hiperbole, personifikacje, animizacje. 14.Dokładne przedstawienie miejsca akcji –> Warszawa , Zasławek, Skierniewice, Paryż 15.Jasność i przejrzystość stylu –> Konkretność i plastyczność, nastawienie na informację