"Heroiczna przeszłość powstańcza" - źródło narodowej dumy czy zbędny wzór dla przyszłych pokoleń? - rozstrzygnij w odniesieniu do treści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Powieść Elizy Orzeszkowej pt.“Nad Niemnem” to historia miłości ludzi pochodzących z różnych klas społecznych. Powieść wiąże się z motywem pochowanych powstańców, którzy walczyli o suwerenność narodu. Mogiła Jana i Cecylii znajduje się głęboko w lesie, pokryta porastającymi trawami i krzewami. Grób znajdował się na końcu alei, można było tam ujrzeć porastające zboże, rozłożyste grusze i sosny. Położenie to było odzwierciedleniem życia tych dwojga ludzi, gdyż byli oni bardzo związani z przyrodą.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Powieść Elizy Orzeszkowej pt.“Nad Niemnem” to historia miłości ludzi pochodzących z różnych klas społecznych. Powieść wiąże się z motywem pochowanych powstańców, którzy walczyli o suwerenność narodu. Mogiła Jana i Cecylii znajduje się głęboko w lesie, pokryta porastającymi trawami i krzewami. Grób znajdował się na końcu alei, można było tam ujrzeć porastające zboże, rozłożyste grusze i sosny. Położenie to było odzwierciedleniem życia tych dwojga ludzi, gdyż byli oni bardzo związani z przyrodą. Grób Jana i Cecylii był bardzo zadbany i pamiętano o nim. Był on bardzo ważny dla rodziny Bohatyrowiczów, ponieważ był dowodem dalekiej przeszłości rodu i poświęcenia przodków dla pracy. Jan i Cecylia pochodzili z różnych klas społecznych, nie mogli być razem w swoim środowisku. Wyruszyli w poszukiwaniu miejsca, by przeżyć swoje życie w szczęściu i spełnieniu. Zajmowali się rolnictwem. Praca dawała im radość. Bohatyrowicze kontynuują tę tradycję poprzez czerpanie przyjemności z pracy. Mogiła powstańcza to miejsce pochówku 40 powstańców styczniowych, którzy walczyli o wolność dla ojczyzny. To miejsce ostatniej bitwy, gdzie walczyli w wspólnej sprawie ludzie z różnych warstw społecznych, także z rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Mogiła powstańcza to symbol walki o dobro ojczyzny, o wolność. Jeżeli Polska była zagrożona i nawet w najmniejszym stopniu, zawsze trzeba walczyć o nią. wzór jest godny do naśladowania. Każdy obywatel Polski, każdy człowiek ma prawo do wolności. W powieści “Nad Niemnem” Polska była pod zaborem rosyjskim. Polscy chłopi walczyli o swoją ziemię, przywileje i swoją polskość. Zaborca, który wtargnął, niszczył bezlitośnie to, co napotkał na swojej drodze. Chłopi w dobrej sprawie podnieśli bunt, broniąc tego, co swoje. Bunt powstania przeniósł się na dalsze pokolenia, nałożone przymusowe opłaty, były zemstą agresora. Chłopi nie zrażali się, ponieważ pokazali swoją wiarę, pokazali swoją siłę, która była zawsze. To narodowa duma, która od czasów najdalszych, najdawniejszych towarzyszy Polakom.