Jaką wartość posiada miłość w życiu człowieka?

Moim zdaniem miłość jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Miłość - uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i wspaniałe , potrafiące dać radość i szczęście. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby- radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Moim pierwszym argumentem do potwierdzenia tezy, którą przedstawiłam jest miłość rodzicielska. Bardzo ważna w życiu każdego rodzica i dziecka. Najlepszym przykładem jest Jan Kochanowski , który po śmierci swojej córki Dorotki zaczął pisać treny.

Moim zdaniem miłość jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Miłość - uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i wspaniałe , potrafiące dać radość i szczęście. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby- radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Moim pierwszym argumentem do potwierdzenia tezy, którą przedstawiłam jest miłość rodzicielska. Bardzo ważna w życiu każdego rodzica i dziecka. Najlepszym przykładem jest Jan Kochanowski , który po śmierci swojej córki Dorotki zaczął pisać treny. Dzięki nieprzerwalnej więzi nie poddał się , walczył po stracie swojego najcenniejszego skarbka. Oddał swój głęboki żal w postaci cyklu wierszy, poświęconych swojej córeczce. Podobnie postępują ludzie w życiu codziennym, martwią się o swoje maleństwa, to właśnie dla nich zrobiliby wszystko, pomagają i nie opuszczą ich nawet w najgorszych sytuacjach. Bardzo ważna jest również miłość do Boga. To właśnie dzięki niej możemy cieszyć się pięknem otaczającego nas świata. Bóg bardzo często wystawia nas na próby miłości. W Starym Testamencie Bóg chciał sprawdzić, czy Abraham naprawdę Go kocha. Kazał złożyć mu swojego syna w ofierze i dopiero w ostatniej chwili powstrzymał patriarchę przed zabiciem dziecka. Po takim przykładzie wierności i miłości można wywnioskować, jak wielka może by miłość do Boga. Trzeci argument przedstawia miłość braterską. Jezus w Nowym Testamencie podkreśla, ze miłość do bliźniego jest bardzo ważna. Potwierdzają to słowa z Dekalogu : „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Ludzie powinni sobie okazywać jak najwięcej odruchów miłości, powinni też tę miłość od innych otrzymywać. W życiu codziennym mając rodzeństwo i gdy nas zdenerwuje zawsze mówimy , że ich nienawidzimy, a tak naprawdę bardzo ich kochamy.
Najpiękniejsza jest miłość dwojga ludzi. Niekiedy jest ona bardzo krótka , nietrwała i nieszczera , a nieraz dożywotnia, piękna, polegająca na długotrwałym zauroczeniu. Przykładem miłości szybkiej, polegającej na zakochaniu tylko jednej strony jest zauroczenie Maćka w Matyldzie z lektury „Opium w rosole”. Chłopak był bardzo zakochany w Matyldzie, myślał ze jego druga połówka również tak czuje. Było jednak inaczej, dziewczyna oceniała go tylko po wyglądzie i po jego stałości materialnej. Maciek dowiedział się w odpowiednim czasie o jej myślach, po czym od razu przestał się z nią spotykać. Drugim przykładem tym razem miłości pięknej lecz tragicznej jest miłość tytułowych bohaterów „Romea i Julii”. Byli oni zakochani w sobie bez opamiętania. Postanowili żyć razem wbrew swoim rodzicom. Kochankowie woleli umrzeć niż żyć bez siebie. Utwór pokazuje jak wielką siłę ma miłość. Miłość jest wartością bez której życie nie ma sensu, każdy jej potrzebuje. Człowiek chce być kochany, adorowany, pragnie by o niego dbano, cieszy się gdy dostaje prezenty od ukochanej, czy bliskiej osoby. Prawdziwej miłości uczy sam Jezus. Miłość prawdziwa jest bezinteresowna. Podczas najważniejszego sakramentu jaki można otrzymać- sakramentu małżeństwa, ksiądz słowami św. Pawła podkreśla i pokazuje jak wielką wartością jest miłość. „ Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.” 1 List do Koryntian św. Pawła z Tarsu

Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas, gdy jesteśmy kochani, łatwiej nam, przetrwać trudne chwile, czujemy się szczęśliwi i ważni. Jeżeli my kochamy, umiemy przezwyciężyć własny egoizm, pragniemy dawać, a nie jedynie brać, ale kto kocha, ten zdolny jest do największych poświęceń. Miłość jest największą wartością, jest czymś, bez czego człowiek wydaje się być „niepełny”. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 1 List do Koryntian św. Pawła z Tarsu Człowiek mimo wielu zdolności i zalet szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy, z nich zaś największa jest miłość.