Interpretacja wiersza Ballada z tamtej strony

Wiersz Józefa Czechowicza ’’ Ballada z tamtej strony’' Motywem przewodnim wiersza jest śmierć, o której podmiot wypowiada się „z tamtej strony”. Podmiotem lirycznym jest osoba, która prawdopodobnie nie żyje i opowiada, snuje relację o życiu, które już minęło. Będąc już po ,,tamtej stronie”, podmiot może z dystansem spojrzeć na swe życie, poznane osoby, przeżyte sytuacje. Ten dystans, który dzieli go od świata żywych, pozwala mu na pewne konstatacje i refleksje dotyczące życia.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Wiersz Józefa Czechowicza ’’ Ballada z tamtej strony’' Motywem przewodnim wiersza jest śmierć, o której podmiot wypowiada się „z tamtej strony”. Podmiotem lirycznym jest osoba, która prawdopodobnie nie żyje i opowiada, snuje relację o życiu, które już minęło. Będąc już po ,,tamtej stronie”, podmiot może z dystansem spojrzeć na swe życie, poznane osoby, przeżyte sytuacje. Ten dystans, który dzieli go od świata żywych, pozwala mu na pewne konstatacje i refleksje dotyczące życia. Otóż podmiot stwierdza, iż życie przemija za szybko, jest krótkie jak sen. Życie kończy się bardzo szybko, czasami człowiek nie zdąży naprawdę go przeżyć, kiedy okazuje się, że nastaje koniec. ,,Życie jest snem krótkim” jak pisze autor. Fraza ta powtórzona zostaje kilka razy, zapewne po to, by podkreślić kruchość i ulotność życia.