Sole wokół nas

Sole o związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z kationów metali i anionów reszt kwasowych. Są to związki bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, często mamy z nimi do czynienia w codziennym życiu. Są składnikami ludzkiego organizmu, budują skały i minerały, rozpuszczone występują w morzu czy oceanie. Są one na ogół substancjami stałymi krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np. niebieskiej, fioletowej, żółtej, a nawet czarnej. Najbardziej znane sole to:

Sole o związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z kationów metali i anionów reszt kwasowych. Są to związki bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, często mamy z nimi do czynienia w codziennym życiu. Są składnikami ludzkiego organizmu, budują skały i minerały, rozpuszczone występują w morzu czy oceanie. Są one na ogół substancjami stałymi krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np. niebieskiej, fioletowej, żółtej, a nawet czarnej.

Najbardziej znane sole to:

Chlorek sodu (NaCL), czyli sól kuchenna albo kamienna nazywana również halit, jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie, jednak o niewielkim stężeniu maksymalnym, słabo higroskopijną. Ma słony smak i jest biała . Sól jest bezwonna. Złoża soli kamiennej występują także w Polsce, między innym w okolicach Bochni, Inowrocławia, Solca i Wieliczki . Chlorek sodu ma zastosowanie w :

• przemyśle spożywczym (do przyprawiania potraw i konserwowanie żywności), • przemyśle garbarskim, • przemyśle szklarskim, • przemyśle chemicznym, • w lecznictwie.

Fosforan(V) wapnia (Ca3(PO4)2 ) inaczej ortofosforan(V) triwapnia albo fosforan triwapniowy występuje on w Maroko, Izraelu, Egipcie, na Filipinach i na półwyspie Kolskim. Z tej soli zbudowane są kości i zęby kręgowców. Jest głównym składnikiem minerałów apatytów i fosforytów. Węglan (IV) wapnia (CaCO3) związek, który w temperaturze pokojowej tworzy bezbarwne lub białe kryształy. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Węglan wapnia jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, stanowiąc podstawowy składnik wielu minerałów np. kalcyt, aragonit. Wapień, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia, jest jedną z najczęściej występujących skał osadowych. Węglan wapnia, w formie sproszkowanych skał wapiennych, używa się jako surowiec do otrzymywania wapna palonego i gaszonego, które są stosowane jako spoiwo w cementach i betonie. Poza tym węglan wapnia stosuje się do produkcji papieru, gumy, past do zębów (substancja ścierna), kitu, farb (pigment) i kredy szkolnej. Ma również inne zastosowania: • budowa dróg, • wytop żelaza, produkcja stali, • wyrób szkła i porcelany, • oczyszczanie ścieków, zmiękczanie wody, • do wyrobu cementu, • w budownictwie jako kamień budowlany w postaci wapienia. Wodorowęglan sodu (soda oczyszczona, kwaśny węglan sodu, dwuwęglan sodu, NaHCO3 ) to związek, który w temperaturze pokojowej jest to biała substancja krystaliczna. Stosowany jest głównie: • jako jeden ze składników proszku do pieczenia i dodatek do żywności, • niegdyś był też stosowany do wyrobu napojów musujących, • w lecznictwie, • w gaśnicach pianowych. Siarczan (VI) magnezu (MgSo4 ) to sól, która jest bezbarwna, krystaliczna i gorzka w smaku, rozpuszczalna w wodzie. Jest używana w: • hutnictwie, • garbarstwie, • lecznictwie, • farbiarstwie, • w weterynarii, • do wyrobu wód mineralnych. Azotan(V) srebra(I) (AgNO3 ) inaczej lapis, to sól bezbarwna, bardzo dobrze rozpuszczająca się w wodzie. Ma własności utleniające i bakteriobójcze. Jest używany w: • lecznictwie, • wyrobie luster, • wyrobie farb do włosów, • materiałów światłoczułych. Azotan(V) amonu (NH4NO3 ) jest bezbarwną i higroskopijną solą, która bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Znajduje ona zastosowanie w: • materiałach wybuchowych, • nawozie mineralnym. Siarczan(VI) sodu (Na2SO4) to sól, która bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Znajduje ona zastosowanie w: • produkcji środków piorących i farb, • przemyśle szklarskim, • przemyśle papierniczym.

Trudno byłoby sobie wyobrazić życie bez soli. Przede wszystkim budują organizm człowieka i innych stworzeń żywych, tworzą skały i minerały czy znajdują zastosowanie w innych dziedzinach życia.