Wielcy dzieła i wielcy twórcy kultury epoki Romantyzmu

Wybrałam temat ‘’Wielcy dzieła i wielcy twórcy kultury epoki Romantyzmu,,. Epoka Romantyzmu jest bardzo obfita w różne opowieści oraz wiersze o miłości. Nie które utwory czytałam po kilka raz i dzisiaj chciałabym wam w skrócie przedstawić tych autorów i te utworu które uważam za największe i najcudniejsze. Romantyzm epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantycy zwrócili uwagę na życie wewnętrzne człowieka – duchowość, uczucia, emocje, a również na odrębność jednostki ludzkiej, jej odmienność i indywidualność.

Wybrałam temat ‘’Wielcy dzieła i wielcy twórcy kultury epoki Romantyzmu,,. Epoka Romantyzmu jest bardzo obfita w różne opowieści oraz wiersze o miłości. Nie które utwory czytałam po kilka raz i dzisiaj chciałabym wam w skrócie przedstawić tych autorów i te utworu które uważam za największe i najcudniejsze. Romantyzm epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantycy zwrócili uwagę na życie wewnętrzne człowieka – duchowość, uczucia, emocje, a również na odrębność jednostki ludzkiej, jej odmienność i indywidualność. Dominacja uczucia nad rozumem była także buntem przeciwko zastanej rzeczywistości i obowiązującym w niej normom społecznym. W Polsce rozpoczął sie w 1822 trwała do 1863. A teraz w skróceniu opowiem wam o najwybitniejszych twórcach tej epoki. Jeden z najwybitniejszych twórców to Adam Mickiewicz. Adam Bernard Mickiewicz urodził sie 24 grudnia 1798 roku w Zaosie. W latach 1807 – 1815 uczęszczał do dominikanskiej szkoły powiatowej w Nowogródku. W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Był jednym z zalożycieli Towarzystwa Filomatów i Towarzystwa Filaretów. W Kownie pracował jako nauczyciel. W 1823 został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianow w Wilnie, a nastepnie skazany na zesłanie. Udał się do Paryżu gdzie osiedlił się na stale. Zmarł nagle podczas epidemii cholery. Jego ciało zostało przewiezione do Paryża i w 1855 pochowany na cmentarzu w Montmorency, w roku 1890 zwłoki zostałe przeniesione na Wawel. Adam Mickiewicz zapoczątkował epokę romantyzmu. Podczas pobytu w Kownie powstały jego pierwsze większe utwory: II i IV część ,,Dziadów” oraz ,,Grażyna”. Będąc w Drezna napisał swe najbardziej patriotyczne dzieło III część ,,Dziadów”. W 1834 w Paryżu powstał jego największy utwór ,,Pan Tadeusz”. W jego twórczości odbił się klasycyzm, wczesny i pózny romantyzm oraz realizm. A teraz troszeczkę dokładniej opowiem o zbiorze ballad Adama Mickiewicza ,,Ballady i romanse” ten zbiór został wydany w 1822 w Wilnie jako część pierwszego tomu Poezji. Uważany jest za początek rozwoju epoki romantyzmu. Ballady są silnie osadzone w realiach historycznych. Scisle sa okreslone miejsca akcji np. świteź, Płużny i.t.d. W tą zeczywistość wkracza swiat nadprzyrodzony. Utwór ocenia czyny ludzkie i wprowadza ład moralny, wymusza odpowiedzialności za czyny. To zauważamy w utworach ,,Lilije”, ,,świtezianka” i inne. W balladzie ,,Romantyczność” jest bardzo dobrze przedstawiona dominacja uczuć nad rozumem. Występujące w tomie opisy przyrody służą do wprowadzenia tajemniczego i groźnego nastroju. Uzyskiwany jest on poprzez takie elementy pejzażu, jak: dzikość, cisza, szum wiatru i.t.d. „Pan Tadeusz”, to jedno ze słynniejszych dzieł Adama Mickiewicza, wydany w 1834 r. Dzieło to uznawane za epopeję narodową. Zawiera kilka głównych wątków to miłość pomiędzy Zosią i Tadeuszem oraz sporze o zamek. Główny wątek, którym pozostała romantyczna historia bohaterów oraz spór o wiekową budowlę, został wzbogacony o liczne wątki poboczne, poboczne postacie, a także została rozciągnięta perspektywa czasowa. Dzieło złożone y dwunastu ksiąg. Mickiewicz, w „Panu Tadeuszu” ukazuje świat dawnej szlachty. Świat ten ukazany jest w sposób wyidealizowany. Autor, ogarnięty nostalgią za przeszłością, za utraconą Litwą i umiejscowioną w niej idyllą. Uczucia te są szczególnie widoczne w lirycznych fragmentach epopei, a także w „Epilogu”. Świat przedstawiony w utworze kojarzy się z ładem, zakorzenieniem człowieka w otaczającej go rzeczywistości oraz z głębokimi i autentycznymi relacjami międzyludzkimi. Jednocześnie Mickiewicz dostrzega błędy świata szlacheckiego. Widzi konieczność zmian i traktuje je jako pozytywne. Także jeden z najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu który jest na równi z Adamem Mickiewiczem to Juliusz Słowacki. Jeden z wielkich polskich poetów romantyków, swietny dramatopisarz, wybitny liryk. Urodził sie 4 IX 1809 w Krzemieńcu na Ukrainie. Od wczesnego dzieciństwa mieszkał w Wilnie, gdyż jego ojciec, podjął pracę wykładowcy na Uniwersytecie Wileńskim. Lata szkolne i uniwersyteckie również spędził w Wilnie. Po ukończeniu uniwersytetu w 1929 roku wyjechał do Warszawy, skąd po wybuchu powstania listopadowego w 1931 roku wyemigrował z Polski. Bardzo dużo podróżował po różnych państwach. Do kraju nigdy nie wrócił. Zmarł 3 IV 1849 w Paryżu. Słowacki tworzył liczne dramaty, poematy. Na wyróżnienie zasługują dramaty: ,,Kordian”, ,,Fantazy”, ,,Balladyna”, oraz poemat dygresyjny ,,Beniowski”. W twórczości Słowackiego tematyka litewska zajmuje niewiele miesca: to fragmenty dramatyczne ,,Walenrod” i ,,Walter Stadion”, oraz kilka scen dramatu ,,Horsztynski”. Podczas powstania listopadowego poeta napisał ,,Pieśń legionu litewskiego”, w którym wyraża radość z powodu przyłączenia sie Litwy do powstania. Teraz opowiem o jednym utworze Juliusza Słowackiego on nie jest taki wybitni ale myslę wszystkim tu zebranym jest znany. ,,Balladyna” to tragedija napisana w pięciu aktach. Balladyna to również imię głównej bohaterki wspomnianego utworu. Ten utwór to opowieść o żądzy władzy i o dorastaniu do roli zbrodniarza. Nie przepadkiem też imię głównej bohaterki nawiązuje do ballady, w której zazwyczaj pojawiają się motywy fantastyczne i elementy wierzeń ludowych. Wiem że mój temat jest bardziej skierowany do najwybitniejszych twórców ale tak że chciałabym krótko opowiedzieć o naszym patronie szkoły Władysławie Syrokomli. Władysław Ludwik Kondratowicz urodził się 29 IX 1823 w Smolhowie na Białorusi. Dzieciństwo i młodość spędził w okolicach Nieświeża i Nowogródka, później osiadł w Zaluczu nad Niemnem. W 1852 roku przeniósł się do Wilna, ale już w rok później, zmęczony miastem zamieszkał w wsi Borejkowszczyzna. Na krótko przed śmiercią znowu wrócił do Wilna, gdzie miał ścisłe kontakty z wileńską elitą kulturną. Szczególnie cenił sobie przyjaźń ze Stanisławem Moniuszko, który skomponował muzykę do kilku jego utworów. W Wilnie Syrokomla pracował w Komisji Archeologicznej. Zbliżył się też do środowiska teatralnego, wystawiającego na scenie jego utwory dramatyczne. W Wilnie powstały słynne gawędy Syrokomli ,,Rymy ulotne” oraz poemat dramatyczny ,,Mardier” o obronie twierdzy Pllenai. Twórczość poetycka Syrokolmi była ceniona przez współczesnych za prostotę, komunikatywność. Syrokomla wybrał gatunek gawędy ludowej, która różniła się od przyjętej wówczas gawędy szlacheckiej. Stosował on również środki narracji charakterystyczne dla twórczości ludowej oraz maksymalnie uproszczony i zbliżony do mowy chłopskiej język. Niemało też w jego poezji satyry na szlachtę. Z temetyką litewską najbardziej związany jest jego romantyczny poemat ,,Margier’’, oparty na kronikarskim przekazie obrony przed Krzyżakami litewskiej twierdzy Pillenai, gdzie zupelnie inaczej niż w powieści Kraszewskiego ,,Kunigas’’ została potraktowana postać głównego bohatera, Margiera. Marcin Studzieński to poemat który opisuje obraz Litwy na początku XVI wieku. Pokazując Litwę na początku XVI wieku poeta porusza szereg pytań, nagromadza ogromną ilość historycznego materiału. Tak na prawdę powstaje wrażenie , że autor chciał przedstawić historyczne epizody, dać ogólny obraz Litwy. Syrokomla swój utwor nazwał imieniem bohatera Marcina Studzieńskiego, jednak istoty utworu nie tworzy życie i los tego bohatera. Uważam, że temat jest naprawdę zachwycający i ciekawy bo epoka romantyzmu jest obfita swymi cudnymi utwórami oraz twórcami. Mam nadzieje że chociaż część informacji mnie udało się wam przekazać i dokazać że Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki oraz Władysław Syrokomla byli jednymi z największych twórców kultury romantyzmu. Tym bardziej, że te 3 osoby były i tworzyły przed lata w Wilnie. Dlatego dla mnie, a też myslę, że i dla wiekszości tu zebranych, są bliskie i ciekawe. Dziękuję za uwagę.