Interpretacja wiersza "Do młodych" Adam Asnyk

Podmiot liryczny zwraca się do ludzi młodych- pozytywistów, aby realizować hasła nowej epoki. Mówi, że należy zdobywać wiedzę i nie należy porzucać przeszłości, która daje młodszym pokoleniom doświadczenie. “Nieście więc wiedzy pochodnie na czele”- nobilitacja wiedzy postępu. Uważa też, że należy iść drogą postępu, pamiętając o dorobku wcześniejszych pokoleń. Nie można izolować się od przodków, ale powinno się szanować ich tradycje, tym samym ich nie odrzucając.

Podmiot liryczny zwraca się do ludzi młodych- pozytywistów, aby realizować hasła nowej epoki. Mówi, że należy zdobywać wiedzę i nie należy porzucać przeszłości, która daje młodszym pokoleniom doświadczenie. “Nieście więc wiedzy pochodnie na czele”- nobilitacja wiedzy postępu. Uważa też, że należy iść drogą postępu, pamiętając o dorobku wcześniejszych pokoleń. Nie można izolować się od przodków, ale powinno się szanować ich tradycje, tym samym ich nie odrzucając.