Czesci mowy

Części mowy i sposoby ich odmiany. Przez co odmieniamy poszczególne części mowy?: rzeczownik - przypadki, liczby; czasownik - osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony (aspekty); przymiotnik - przypadki, liczby, rodzaje (stopniowanie); liczebnik: przypadki i rodzaje, brak form liczby (większość liczebników głównych); przypadki i liczby (niektóre liczebniki główne); przypadki, liczby i rodzaje (liczebniki: porządkowe, mnożne, wielorakie); przypadki, tylko jeden rodzaj gramatyczny i jedynie formy liczby pojedynczej (liczebniki zbiorowe); nieodmienne (liczebniki ułamkowe i nieokreślone); zaimek - tak jak części mowy, które zastępują; przyimek - nieodmienna część mowy; przysłówek - nieodmienna część mowy; partykuła - nieodmienna część mowy; spójnik - nieodmienna część mowy; wykrzyknik - nieodmienna część mowy; 11) imiesowy a) przymiotnikowe -odmieniamy jak przymiotniki:

Części mowy i sposoby ich odmiany. Przez co odmieniamy poszczególne części mowy?: rzeczownik - przypadki, liczby; czasownik - osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony (aspekty); przymiotnik - przypadki, liczby, rodzaje (stopniowanie); liczebnik: przypadki i rodzaje, brak form liczby (większość liczebników głównych); przypadki i liczby (niektóre liczebniki główne); przypadki, liczby i rodzaje (liczebniki: porządkowe, mnożne, wielorakie); przypadki, tylko jeden rodzaj gramatyczny i jedynie formy liczby pojedynczej (liczebniki zbiorowe); nieodmienne (liczebniki ułamkowe i nieokreślone); zaimek - tak jak części mowy, które zastępują; przyimek - nieodmienna część mowy; przysłówek - nieodmienna część mowy; partykuła - nieodmienna część mowy; spójnik - nieodmienna część mowy; wykrzyknik - nieodmienna część mowy; 11) imiesowy a) przymiotnikowe -odmieniamy jak przymiotniki:

  • czynne (-ący. -ąca, -ące)
  • bierne (-any, -ana, -ane, -ty, -ta, -te) b) przysłówkowe - nieodmienne części mowy:
  • współczesne (-ąc)
  • uprzednie(-wszy, -łszy). Odmiana przez liczby i przypadki (deklinacja) liczba poj. liczba mn. Mianownik (kto? co?) piękna dziewczyna piękne dziewczyny Dopełniacz (kogo? czego?) pięknej dziewczyny pięknych dziewczyn Celownik (komu? czemu?) pięknej dziewczynie pięknym dziewczynom Biernik (kogo? co?) piękną dziewczynę piękne dziewczyny Narzędnik (z kim? z czym?) piękną dziewczyną pięknymi dziewczynami Miejscownik (o kim? o czym?) pięknej dziewczynie pięknych dziewczynach Wołacz (o!) piękna dziewczyno! piękne dziewczyny! Odmiana przez liczby i osoby (koniugacja): l. poj. l. mn. 1.os. ja (piszę) my (piszemy) 2.os ty (piszesz) wy (piszecie) 3.os on, ona, ono (pisze) oni, one (piszą) Czasy: Przeszły - robił Teraźniejszy - robi Przyszły - będzie robił Rodzaje: W liczbie pojedynczej: -męski -żeński -niejaki W liczbie mnogiej: -męskoosobowy -niemęskoosobowy Tryby: oznajmujący: słucham pytający; słuchasz? rozkazujący: słuchaj! Strony: czynna: Mama czesze Agnieszkę. bierna: Agnieszka jest czesana przez mamę. zwrotna: Agnieszka czesze się. Aspekty: dokonany: napisał niedokonany: pisze