Leopold Staff wiersz pt. "Kowal"

Sonet “Kowal” pochodzący z tomu “Sny o potędze” jest typowym przykładem poetyckiego nawiązania do nietzscheanizmu. Wiersz ten miał byś symbolem walki z typowymi dla dekadentyzmu przejawami zniechęcania, pesymizmu, z poczuciem bezradności. Podmiot liryczny jawi się jako kształtujący w poczuciu wolności i siły swoje wnętrze- nadczłowiek. Podmiot liryczny wskazuje na nowe źródło siły i aktywności życiowej, na pracę nad własną duchowością, charakterem i osobowością. Celem dążeń człowieka powinny być siła i wielkość, dające poczucie wewnętrznego spokoju, harmonii, a każdy przejaw słabości powinien być odrzucony.

Sonet “Kowal” pochodzący z tomu “Sny o potędze” jest typowym przykładem poetyckiego nawiązania do nietzscheanizmu. Wiersz ten miał byś symbolem walki z typowymi dla dekadentyzmu przejawami zniechęcania, pesymizmu, z poczuciem bezradności. Podmiot liryczny jawi się jako kształtujący w poczuciu wolności i siły swoje wnętrze- nadczłowiek. Podmiot liryczny wskazuje na nowe źródło siły i aktywności życiowej, na pracę nad własną duchowością, charakterem i osobowością. Celem dążeń człowieka powinny być siła i wielkość, dające poczucie wewnętrznego spokoju, harmonii, a każdy przejaw słabości powinien być odrzucony. Staff oczyszcza przy tym filozofię Nietzschego ze wszystkiego, co niezgodne z etyką chrześcijańską. W tym kontekście sonet “Kowal” należy odczytywać jako wezwanie do kształtowania własnej siły, przede wszystkim duchowej, a nie fizycznej