Charakterystyka Giaura

Jest postacią działającą, na nim skupiona jest uwaga czytelnika, narrator jego przeżycia wewnętrzne. Przede wszystkim Giaur jest postacią niezwykłą, tajemniczą, zadziwiającą, ręcz egzotyczną. Nic nie iemy o jego przeszłości , nie wiemy co robił zanim zjawił się w Grecji, jaki zawód wykonywał, gdzie wcześniej mieszkał. Poznajemy jeden epizod z jego dorosłego życia: pokochał Leilę, brankę Massana. Spojrzenia jego są straszne, przenikające, błyszczy w nich strach i śziekłość. Opis ten ukazuje człoieka o głębokim życiu wewnętrznym, targaja nim wielka nimiętność, którym owładnięty , zdolny jest do wszystkiego.

Jest postacią działającą, na nim skupiona jest uwaga czytelnika, narrator jego przeżycia wewnętrzne. Przede wszystkim Giaur jest postacią niezwykłą, tajemniczą, zadziwiającą, ręcz egzotyczną. Nic nie iemy o jego przeszłości , nie wiemy co robił zanim zjawił się w Grecji, jaki zawód wykonywał, gdzie wcześniej mieszkał. Poznajemy jeden epizod z jego dorosłego życia: pokochał Leilę, brankę Massana. Spojrzenia jego są straszne, przenikające, błyszczy w nich strach i śziekłość. Opis ten ukazuje człoieka o głębokim życiu wewnętrznym, targaja nim wielka nimiętność, którym owładnięty , zdolny jest do wszystkiego. Giaur jest ięc człowiekiem czynu. Ponad wszystko stawia uczucia. Równie tajemnicza, będąca grozą postacią jest w przebraniu mnicha, tym bardziej, że znów wyróżnia się swym wyglądem i zachoaniem. Przyodział się w habit, ale nie złożył slubów, nie uczestniczy w obrzędach, nie spowiada sie, nie modli. Zakon jest dla niego schronieniem , samotnią. Marzy o śmierci tęskni za nią, ale nie popełnia samobójstwa, uważa je za tchórzostwo, ucieczkę. Powodem jest zapewne fakt, że Giaur był żołnierzem, ryceże, człowiekiem odważnym, króry nie raz zaglądał śmierci w oczy. Miał czułe serce dla Leili. Pokochał ją tak gorąco, że jużnigdy nie mógł jej zapomnieć. Wiele lat po jej śmierci wciąż ją kocha. W trakcie swej spowiedzi wygłąsza płomienną apo teozę miłości, absolutuzuje to uczucie.