Rozprawka Pros and Cons.

Rozprawka taka jest oto bardzo prosta. Piszemy ją w podobnym stylu jak po Polsku, mamy: Wstęp, Rozwinięcie i Zakończenie. We wstępie jak wiadomo przedstawiamy temat naszej pracy. W rozwinięciu piszemy plusy i minusy, z czego każdy nowy pros, lub cons musimy zaznaczyć nowym stwierdzeniem jak: Moreover(co więcej), First of all,Firstable(po pierwsze), Secondly(po drugie), The next point is(Następnym punktem jest). To były przykładowe rozpoczęcie, ale jest ich o wiele więcej. W zakończeniu piszemy swą opinie na temat, który mieliśmy do opracowania.

Rozprawka taka jest oto bardzo prosta. Piszemy ją w podobnym stylu jak po Polsku, mamy: Wstęp, Rozwinięcie i Zakończenie. We wstępie jak wiadomo przedstawiamy temat naszej pracy. W rozwinięciu piszemy plusy i minusy, z czego każdy nowy pros, lub cons musimy zaznaczyć nowym stwierdzeniem jak: Moreover(co więcej), First of all,Firstable(po pierwsze), Secondly(po drugie), The next point is(Następnym punktem jest). To były przykładowe rozpoczęcie, ale jest ich o wiele więcej. W zakończeniu piszemy swą opinie na temat, który mieliśmy do opracowania. Nie możemy używać skrótów, traktujemy to jak list formalny. Myślę, że pomogłem :)