Uzależnienia

Nałóg To silnie utrwalony i wyuczony nawyk, który jest związany z przyjmowaniem używek tj. alkohol, kawa, herbata, palenie papierosów, a także środków psychoaktywnych jak narkotyki lub leki. Uzależniony niejako odczuwa przymus do stosowanie danej substancji, aby uniknąć objawów abstynencyjnych, czyli nieprzyjemnych stanów spowodowanych brakiem danej substancji. Od czego można się uzależnić ? -Pospolite nałogi, takie jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, często uważa się za chorobę psychiczną. Pragnienie zażycia kolejnej dawki narkotyku bywa u osoby uzależnionej silniejsze od wszelkich innych pragnień, co może w skrajnych przypadkach wpłynąć na całkowitą dezorganizację życia.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Nałóg To silnie utrwalony i wyuczony nawyk, który jest związany z przyjmowaniem używek tj. alkohol, kawa, herbata, palenie papierosów, a także środków psychoaktywnych jak narkotyki lub leki. Uzależniony niejako odczuwa przymus do stosowanie danej substancji, aby uniknąć objawów abstynencyjnych, czyli nieprzyjemnych stanów spowodowanych brakiem danej substancji.

Od czego można się uzależnić ? -Pospolite nałogi, takie jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, często uważa się za chorobę psychiczną. Pragnienie zażycia kolejnej dawki narkotyku bywa u osoby uzależnionej silniejsze od wszelkich innych pragnień, co może w skrajnych przypadkach wpłynąć na całkowitą dezorganizację życia.

-W obecnych czasach proponuje się rozszerzenie pojęć uzależnienie i nałóg, obejmując nim każde silnie odczuwane i nałogowo realizowane potrzeby podporządkowania się pewnym czynnościom. Przykładami są seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od Internetu.

Przyczyny uzależnień

-biopsychiczne - zaburzenia emocjonalne i związana z nimi podatność na uzależnienia, zaburzony rozwój osobowości, nadpobudliwość psychiczna, brak odporności na stres, choroby somatyczne i psychiczne, nerwice, uszkodzenia mózgu, podatność na uzależnienia, zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego -psychospołeczne - zaburzone oddziaływanie środowiska rodzinnego i szkolno - wychowawczego, czego przyczyną jest brak lub niedostateczne zaspokojenie określonych potrzeb jednostki, różnorodne niepowodzenia w życiu co może być przyczyną wycofania się jednostki w świat iluzji - w ten sposób jednostka chce uciec przed sytuacją życiową, która jest dla niej stresująca, bolesna i której nie akceptuje -kulturowe - określona moda, potrzeba odniesienia sukcesu, zbyt mała ilość rozrywek, brak atrakcyjnych zajęć, ogólna dostępność środków odurzających, sprzeciw wobec obowiązującym i społecznie akceptowanym systemom norm i wartości, chęć zaspokojenia określonych potrzeb, brak celów i perspektyw -psychologiczne - nałóg staje się najważniejszym elementem życia, w wyniku czego na dalszy plan schodzą codzienne czynności oraz cele życiowe; uzależnienie może powodować niską samoocenę obniżenie samokontroli oraz brak zaufania do samego siebie. -pedagogiczne - można wyróżnić tu skutki rodzinne (zakłócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny, zaburzenia w obszarze ról i funkcji pełnionych w rodzinie, przemoc w rodzinie), kryminologiczne (uzależnienia mogą być źródłem przestępczości); występuje tu czynnik wiktymizacji - jednostki uzależnione są w większym stopniu narażone na działania przestępcze skierowane przeciwko nim