Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Przedstaw różnorodność kreacji na wybranych przykładach.

I.Literatura podmiotu: •Literatura: 1.Kochanowski Jan, Treny: VIII,X,XII w: Fraszki, Pieśni, Treny, Kraków 2005 2.Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia, Kraków 2010 3.Sienkiewicz Henryk, Janko Muzykant, Kraków 2005 •Malarstwo: 1.Wyspiański Stanisław, Śpiący Staś, 1902, http://www.artyzm.com/obrazy/wyspianski-spiacy-stas.jpg •Film: 1.Burton Tim, Charlie i fabryka czekolady, USA/Wielka Brytania 2005 II.Literatura przedmiotu: 1.Bajda Justyna, Cieński Marcin, Łoboz Małgorzata, Pyszny Joanna, Sokolski Jacek, Ursel Marian, Zawada Andrzej, Żabski Tadeusz, Epoki Literackie. Wielki leksykon literatury polskiej, Wrocław 2005, str.121-122,530 2.Słownik bohaterów literackich, pod redakcją Agnieszki Nawrot, Kraków 2003,str.

I.Literatura podmiotu: •Literatura: 1.Kochanowski Jan, Treny: VIII,X,XII w: Fraszki, Pieśni, Treny, Kraków 2005 2.Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia, Kraków 2010 3.Sienkiewicz Henryk, Janko Muzykant, Kraków 2005 •Malarstwo: 1.Wyspiański Stanisław, Śpiący Staś, 1902, http://www.artyzm.com/obrazy/wyspianski-spiacy-stas.jpg •Film: 1.Burton Tim, Charlie i fabryka czekolady, USA/Wielka Brytania 2005

II.Literatura przedmiotu: 1.Bajda Justyna, Cieński Marcin, Łoboz Małgorzata, Pyszny Joanna, Sokolski Jacek, Ursel Marian, Zawada Andrzej, Żabski Tadeusz, Epoki Literackie. Wielki leksykon literatury polskiej, Wrocław 2005, str.121-122,530 2.Słownik bohaterów literackich, pod redakcją Agnieszki Nawrot, Kraków 2003,str.205-206 3.Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2006, str.93-99 4.Słownik lektur, pod redakcją Henryka Sułka i Elżbiety Zarych, Kraków 2008, str.398-401

III.Ramowy plan wypowiedzi 1.Określenie problemu: a.Motyw dziecka częstym toposem w literaturze i sztuce. b.Sposoby przedstawienia dziecka. 2.Kolejność prezentowanych treści: a.„Nie-Boska komedia” • Opis życia Orcia. • Orcio jako dziecko o niezwykłych zdolnościach. b.„Treny” • Okoliczności powstania. • Wyidealizowany obraz dziecka jako znak wielkiego przywiązania. • Znaczenie i wpływ Urszulki na życie poety. c.„Janko Muzykant” • Ciężkie dzieciństwo bohatera. • Janko jako dziecko skrzywdzone przez swą miłość do muzyki. d.„Śpiący Staś” • Staś jako dziecko delikatne i bezbronne. e. „Charlie i fabryka czekolady” • Wpływ domu rodzinnego na życie dziecka.

IV.Wnioski: 1.Szczęście jako cel w życiu dziecka. 2.Różnorodność kreacji dziecka w literaturze i sztuce.

V.Materiały pomocnicze: 1.Stanisław Wyspiański „Śpiący Staś”[reprodukcja]