"Mały Książę" Saint Exupery szczegółowy plan wydarzeń.

Mały Książę - szczegółowy plan wydarzeń 1.Rysunki małego pilota. 2.Monotonne życie mężczyzny. 3.Awaria samolotu zmuszająca pilota do lądowania na pustyni. 4.Spotkanie, ku zdziwieniu, kogoś jeszcze- małego chłopca. 5.Zabieganie chłopca o narysowanie baranka. uraz lotnika do rysowania 6.narysowanie (po nie udanych próbach) skrzynki z barankiem w środku 7.zadowolenie chłopca, z rozwiązania problemu baranka 8.Nawiązanie szczególnej więzi z chłopcem. uzyskiwanie, coraz więcej informacji o młodzieńcu 9.Chłopiec (okazuje się) - Małym Księciem. 10.Historia Małego Księcia.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Mały Książę - szczegółowy plan wydarzeń

1.Rysunki małego pilota. 2.Monotonne życie mężczyzny. 3.Awaria samolotu zmuszająca pilota do lądowania na pustyni. 4.Spotkanie, ku zdziwieniu, kogoś jeszcze- małego chłopca. 5.Zabieganie chłopca o narysowanie baranka. uraz lotnika do rysowania 6.narysowanie (po nie udanych próbach) skrzynki z barankiem w środku 7.zadowolenie chłopca, z rozwiązania problemu baranka 8.Nawiązanie szczególnej więzi z chłopcem. uzyskiwanie, coraz więcej informacji o młodzieńcu 9.Chłopiec (okazuje się) - Małym Księciem. 10.Historia Małego Księcia. 11.B-612, planeta Małego Księcia 12.zajęcia i obowiązki chłopca na planecie 13.pojawienie się Róży 14.narastające pytania dotyczące siebie samego, jego kwiatu i małej planety 15.postanowienie odbycia podróży 16.Odwidzenie planet: a)Króla - który ciągle rozkazywał b)Pijaka - który pije ze wstydu, że pije c)Bankiera - który nieustannie liczy gwiazdy i traktuje je jak swoją własność d)Próżnego - który żąda ciągle braw e)Latarnika - który ciągle gasi i zapala latarnię f)Geografa - który proponuje mu zwiedzenie Ziemi 17.Przybycie na Ziemię. 18.wylądowanie na pustyni (myśli, że na Ziemi nie ma życia) 19.spotkanie żmii - pomoc chłopcu 20.zdobycie dużego doświadczenia, w czasie wędrówki po Ziemi 21.spotkanie lisa - wyjaśnienie chłopcu pojęć „przyjaźń” i „zaufania” 22.napotkanie Zwrotniczego i Kupca- zapoznanie chłopa z prawdziwym spojrzeniem na świat dorosłych 23.odwiedzenie ogrodu pełnego róż 24.tęsknota za swoją planetą i ukochanym kwiatem 25.powrót na pustynie 26.napotkanie pilota i opowiedzenie mu swojej historii 27.Przygoda ze studnią. 28.brak zapasów wody 29.poszukiwania studni przez pilota i chłopca 30.odnalezienie poszukiwanego obiektu 31.Dzień powrotu chłopca do domu. 32.przerażenie lotnika pomysłem żmii 33.rozmowa i pożegnanie się z pilotem 34.Powrót Małego Księcia na swoją planetę. 35.Powrót pilota do domu. 36.niezapomniane wspomnienia z przygody na pustyni

BY PAT8I :)