REŻYSER ADAPTACJI FILMOWEJ – TWÓRCA CZY ODTWÓRCA? OCEŃ ZAKRES SWOBODY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCY, ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH PRZYKŁADÓW.

Reżyser adaptacji filmowej – autor nowego środka przekazu a) Adaptacja filmowa jako interpretacja wizji literackiej pisarza, czyli zadania stojące przed reżyserem. b) Możliwości i ograniczenia w świecie filmu – budżet, obraz, dźwięk, gra aktorska Książka a film. Podobieństwa i różnice w świecie przedstawionym – wizja pisarza a wizja reżysera. a) Dżuma Książka: wstrząsający, pełen błyskotliwych uwag dotyczących moralności i sensu istnienia człowieka tekst Film: szary, monotonny obraz, nie oddający w pełni nastroju i emocji wyrażanych w książce b) Oliver Twist Książka: wzruszająca opowieść o losach chłopca – sieroty, który po wielu perypetiach odnajduje szczęście i rodzinę Film: nieznacznie odbiegający od treści książki, lekko ubarwiony obraz, żywsza akcja, w celu zainteresowania widza c) Pan Tadeusz Książka: epopeja narodowa autorstwa wieszcza, poezja, przepiękne opisy przyrody, ocena szlachty polskiej Film: opowieść o miłości i nienawiści, spłycone główne przesłanie utworu literackiego – krytyka szlachty polskiej, lżejsze ujęcie tematu – bardziej przystępne dla przeciętnego odbiorcy d) Eragon Książka: rewelacyjnie napisana opowieść o dojrzewaniu, zdobywaniu doświadczenia, o odwadze i sile młodzieńczych ideałów Film: skrót, pominięcie najciekawszych dla czytelnika fragmentów książki, zmiana istotnych elementów powieści Wnioski, czyli ocena pracy reżyserskiej – sens i główne wartości przekazywane w książce – czy została podjęta próba ich zachowania i z jakim skutkiem.

 1. Reżyser adaptacji filmowej – autor nowego środka przekazu a) Adaptacja filmowa jako interpretacja wizji literackiej pisarza, czyli zadania stojące przed reżyserem. b) Możliwości i ograniczenia w świecie filmu – budżet, obraz, dźwięk, gra aktorska
 2. Książka a film. Podobieństwa i różnice w świecie przedstawionym – wizja pisarza a wizja reżysera. a) Dżuma Książka:
 • wstrząsający, pełen błyskotliwych uwag dotyczących moralności i sensu istnienia człowieka tekst Film:
 • szary, monotonny obraz, nie oddający w pełni nastroju i emocji wyrażanych w książce b) Oliver Twist Książka:
 • wzruszająca opowieść o losach chłopca – sieroty, który po wielu perypetiach odnajduje szczęście i rodzinę Film:
 • nieznacznie odbiegający od treści książki, lekko ubarwiony obraz, żywsza akcja, w celu zainteresowania widza c) Pan Tadeusz Książka:
 • epopeja narodowa autorstwa wieszcza, poezja, przepiękne opisy przyrody, ocena szlachty polskiej Film:
 • opowieść o miłości i nienawiści, spłycone główne przesłanie utworu literackiego – krytyka szlachty polskiej, lżejsze ujęcie tematu – bardziej przystępne dla przeciętnego odbiorcy d) Eragon Książka:
 • rewelacyjnie napisana opowieść o dojrzewaniu, zdobywaniu doświadczenia, o odwadze i sile młodzieńczych ideałów Film:
 • skrót, pominięcie najciekawszych dla czytelnika fragmentów książki, zmiana istotnych elementów powieści
 1.  Wnioski, czyli ocena pracy reżyserskiej – sens i główne wartości przekazywane w książce – czy została podjęta próba ich zachowania i z jakim skutkiem.