Proporcja i jej własności - wyjaśnienie.

Ponieważ nie pisze się wypracowań na matematykę, a ja chcę napisać tylko wyjaśnienie tematu, dodaję to do kategorii WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Wyjaśniam : Temat : [u][i]Proporcja i jej własno[/u]ści[/i]. *Równość dwóch ilorazów nazywamy propozrcją. [i] a : b = c : d a/b = c/d[/i] czytamy : [i]a[/i] ma się do [i]b[/i] jak [i]c [/i]do [i]d[/i]; zakładamy, że [i]b[/i] i [i]d[/i] są różne od zera. *Proporcje tworzą cztery wielkości nazywane wyrazami proporcji;

Ponieważ nie pisze się wypracowań na matematykę, a ja chcę napisać tylko wyjaśnienie tematu, dodaję to do kategorii WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Wyjaśniam :

Temat : [u][i]Proporcja i jej własno[/u]ści[/i].

*Równość dwóch ilorazów nazywamy

propozrcją.

 [i] a : b = c : d    a/b = c/d[/i]

  czytamy : [i]a[/i] ma się do [i]b[/i] jak [i]c [/i]do [i]d[/i]; zakładamy, że 

[i]b[/i] i [i]d[/i] są różne od zera.

 *Proporcje tworzą cztery wielkości nazywane

wyrazami proporcji;

  [i]a[/i] i [i]d[/i] to [b]wyrazy skrajne[/b], [i]b[/i] i [i]c[/i] to [b]wyrazy środkowe[/b].

    ([i]a[/i] i [i]d[/i] - w. skrajne)
      [i] a : b = c : d[/i]
   ([i]b[/i] i [i]c[/i] - w. środkowe)
 *W każdej proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi

wyrazów środkowych. Jeżeli [i]a/b = c/d[/i], to [i]ad = bc[/i]

Przykład :

a) 3/x = 5/7 5x = 37 5x = 3*7 5x + 21/:5 x = 21/5 x= 4 1/5

KONIEC.

Występujące w tekście np. 4 1/5 to inaczej “cztery i jedna piąta” tak jamo jak - 5/7 to inaczej pięć siódmych :)

(c) Renelice