CV Jana Kochanowskiego

CZARNOLAS KOŁO ZWOLENIA TELEFON 8746872460 E-MAIL LIPA@POCZTA.PL[b] JAN KOCHANOWSKI[/b] INFORMACJE OSOBISTE Stan cywilny: żonaty Narodowość: Polska Wiek:48 Miejsce urodzenia: Sycyna, koło Zwolenia Rodzice: Piotr i Anna CEL Posada sekretarza w Kancelarii Królewskiej w Krakowie WYKSZTAŁCENIE 1552 - 1557 studia na uniwersytecie w Padwie 1551 - 1552 studia na uniwersytecie w Królewcu 1547 - 1550 studia na uniwersytecie w Niemczech 1544 - 1549 studia w Akademii Krakowskiej na wydziale Sztuk Wyzwolonych

CZARNOLAS KOŁO ZWOLENIA TELEFON 8746872460 E-MAIL LIPA@POCZTA.PL[b] JAN KOCHANOWSKI[/b]

INFORMACJE OSOBISTE Stan cywilny: żonaty Narodowość: Polska Wiek:48 Miejsce urodzenia: Sycyna, koło Zwolenia Rodzice: Piotr i Anna

CEL Posada sekretarza w Kancelarii Królewskiej w Krakowie

WYKSZTAŁCENIE 1552 - 1557 studia na uniwersytecie w Padwie 1551 - 1552 studia na uniwersytecie w Królewcu 1547 - 1550 studia na uniwersytecie w Niemczech 1544 - 1549 studia w Akademii Krakowskiej na wydziale Sztuk Wyzwolonych

PRAKTYKA ZAWODOWA 1560 – 1564 zatrudniony na dworach marszałka J. Firleja, następnie biskupa F.Padniewskiego i podkanclerzego P. Myszkowskiego 1564 – 1570 jeden z sekretarzy króla Zygmunta II Augusta 1570 – 1584 gospodarz we własnej wsi, Czarnolesie

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH język łaciński, grecki, francuski, włoski

OTRZYMANE NAGRODY Państwowa Nagroda Literacka

CZŁONKOWSTWO Uczestnik licznych spotkań i rozmów z najwybitniejszymi W ORGANIZACJACH pisarzami-humanistami ZAWODOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 1566-1575- Probostwo w Poznaniu i Zwoleniu SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 1567- towarzysz króla w wyprawie radoszkowickiej 1573- aktywny uczestnik elekcji, przekonywanie szlachty do kandydatury Henryka Walezego

ZAINTERESOWANIA 1554- sekretarz, reprezentant na Uniwersytecie w Padwie I DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA 1574- Opisywanie ważnych wydarzeń dla Rzeczypospolitej

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZA 1568- uczestnik wyprawy wojskowej przeciw Moskwie

INNA DZIAŁALNOŚĆ 1570- gospodarz w Czarnolesie

HOBBY poezja, podróże, polityka, filozofia, literatura starożytna