Scenariusz spotkania z rodzicami

Profilaktyka zachowań agresywnych CELE •Przekazanie rodzicom wiedzy na temat źródeł i form agresji i metod zapobiegania. •Wypracowanie konstruktywnego sposobu reagowania na zachowanie agresywne dziecka. Uświadomienie rodzicom ze ich dziecko by moc opanować emocje powinno wypracować samoopanowanie PRZEBIEG SPOTKANIA Po powitaniu rodzice proszeni są o wypisanie imienia swojego dziecka na wizytówce i przedstawienia ge grupie dodając pozytywna informację o swoim dziecku. Kolejnym krokiem jest przedstawienie tematu spotkania, przybliżamy rodzicom źródła i formy agresji i wraz z nimi zastanawiamy się jak sobie z nią radzić.

Profilaktyka zachowań agresywnych CELE •Przekazanie rodzicom wiedzy na temat źródeł i form agresji i metod zapobiegania. •Wypracowanie konstruktywnego sposobu reagowania na zachowanie agresywne dziecka. Uświadomienie rodzicom ze ich dziecko by moc opanować emocje powinno wypracować samoopanowanie PRZEBIEG SPOTKANIA

  1. Po powitaniu rodzice proszeni są o wypisanie imienia swojego dziecka na wizytówce i przedstawienia ge grupie dodając pozytywna informację o swoim dziecku.
  2. Kolejnym krokiem jest przedstawienie tematu spotkania, przybliżamy rodzicom źródła i formy agresji i wraz z nimi zastanawiamy się jak sobie z nią radzić. • Na tablicy zapisujemy słowo AGRESJA a pod spodem wpisujemy wszystkie związane z nią skojarzenia rodziców • Następnie przekazujemy rodzicom definicje agresji (jedną lub dwie), zwracamy uwagę na fakt, że charakterystyczna cechą agresji jest użycie siły, podkreślamy, że pozycja sprawcy i ofiary może się zmienić ( mogą zamienić się rolami) • Kolejnym krokiem jest przedstawienie form agresji, podanie ogólnych kategorii i dołączenie przykładów (atak fizyczny: popchnięcia, bicie, niszczenie, kopanie, plucie, wymuszanie pieniędzy, werbalna: krzyk, przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, szantaż, ośmieszanie, psychiczna - bezsłowna , bez kontaktu fizycznego: wrogie gesty miny, izolowanie, wykluczanie, manipulowanie) Zwrócenie uwagi na fakt ze agresja może być także skierowana do wewnątrz np. samookaleczenie • Ostatnim etapem części teoretycznej jest wskazanie na uwarunkowania agresji. Wyróżnienie czynników, które się leżą u podstaw agresji ( czynniki biologiczne np. nadpobudliwość, temperament dziecka; społeczne np. brak ciepła i czasu rodziców negatywny wpływ rówieśników, obawa przed niepowodzeniem; wpływ mediów takich jak telewizja czy Internet)
  3. Następnie przeprowadzamy z rodzicami warsztaty. • Prosimy rodziców by przypomnieli sobie jak się czuli gdy ostatnim razem ktoś użył wobec nich agresji i w myślach określili co wtedy czuli • Rodzice dzielą się na grupy, każda z nich otrzymuje arkusz papieru i losuje jeden z tematów takich jak: Objawy zachowań agresywnych, Komunikaty, które słyszy dziecko agresywne, Uczucia, które przeżywa, Urazy/ co o sobie myśli. Następnie rodzice w grupach opracowują je by potem przedstawić je wszystkim obecnym. Bo przedstawieniu określonych tematów rodzice rozmawiają na temat tego, co przedstawili pozostali. • Przedstawiamy parę sytuacji i prosimy rodziców o podanie propozycji reakcji na tajie zachowania: Rodzice odpoczywają po powrocie z pracy, w pokoju nastoletnich córek wybucha kłótnia. Mimo prośby o spokój hałas nasila się. Mimo ustalenia, że piętnastoletni syn będzie wracał do domu przed dwudziestą pierwszą, po raz kolejny przychodzi spóźniony o pół godziny. Matka prosi córkę i syna o posprzątanie mieszkania zaraz po powrocie ze szkoły, gdyż wróci z pracy z gościem. Niestety, dzieci nie spełniły prośby. • Następnie na tablicy zapisujemy hasło: JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ DZIECKA? I przeprowadzamy rozmowę z rodzicami na ten temat. Rodzice podają swoje własne propozycje. Podajemy im własne propozycje i uzupełniamy je o możliwości wyrażania krytyki. Proponujemy też różnego rodzaju metody wychowawcze takie jak podpisanie kontraktu z dzieckiem czy opracowanie wspólnego dekalogu. Przedstawiamy też wzorcowy schemat rozmowy z dzieckiem.
  4. Końcowym etapem jest wypełnienie ankiet przez rodziców, po ich wypełnieniu zbieramy je, rozdajemy rodzicom materiały i dziękujemy za udział w spotkaniu.