Moja wizja utopii

Utopia-coś, do czego od zarania dziejów dąży ludzkość, lecz co nigdy nie było możliwe do zrealizowania. Jak więc wygląda ten świat idealny? Jakie musiałyby być spełnione warunki, aby go stworzyć? Wypróbowano dziesiątki różnych ustrojów politycznych i systemów, jednak żaden z nich nie okazał się niezawodny. Dlaczego tak trudno osiągnąć ideał jakim jest utopia? Moim zdaniem przyczyna nie tkwi w złej organizacji społeczeństwa, lecz w nas samych. Sądzę, że nie da się stworzyć utopii, bez wyeliminowania pewnych negatywnych cech ludzkich.

Utopia-coś, do czego od zarania dziejów dąży ludzkość, lecz co nigdy nie było możliwe do zrealizowania. Jak więc wygląda ten świat idealny? Jakie musiałyby być spełnione warunki, aby go stworzyć? Wypróbowano dziesiątki różnych ustrojów politycznych i systemów, jednak żaden z nich nie okazał się niezawodny. Dlaczego tak trudno osiągnąć ideał jakim jest utopia? Moim zdaniem przyczyna nie tkwi w złej organizacji społeczeństwa, lecz w nas samych. Sądzę, że nie da się stworzyć utopii, bez wyeliminowania pewnych negatywnych cech ludzkich. To głównie one są źródłem wszelkich konfliktów i nieszczęść. W moim idealnym świecie nie występuje zazdrość i chciwość, która w normalnej rzeczywistości jest motorem napędowym większości szkodliwych działań. Ludzie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie na równych zasadach, nikt nie próbuje zagarnąć dla siebie całej władzy. Ważne stanowiska w państwie zajmują osoby, które faktycznie reprezentują interesy społeczeństwa i dbają o mieszkańców. Obywatele, oprócz myślenia tylko o swoich własnych potrzebach, działają także z korzyścią dla całej wspólnoty. Dzięki temu kraje szybciej się rozwijają i podnosi się standard życia mieszkańców. Nie występują wojny, ponieważ państwa zawsze rozwiązują konflikty drogą pokojową. W mojej wizji utopii, ludzie nie przywiązują takiej wagi do ciągłego bogacenia się i osiągania zysków, są w stanie dzielić się ze sobą. Nie występują takie sytuacje, że w części kraju żyją w luksusie sami milionerzy, a w innej panuje głód i niedopuszczalne warunki życiowe. Kolejną cechą jakie posiada utopijne społeczeństwo jest tolerancyjność. Nie występują konflikty na tle rasowym i religijnym. Każdy jest traktowany z równym szacunkiem i nie może być dyskryminowany z żadnego powodu. Ludzie postępują według niepisanych norm moralnych i obyczajowych, które wydają się wszystkim tak oczywiste i właściwe, że nie muszą być nikomu narzucane. W idealnym świecie, ludzie dbają także o środowisko naturalne. Nie niszczą planety, na której żyją, w samolubnym celu osiągnięcia zysku, lecz pamiętają, że będzie ona miejscem rozwoju przyszłych pokoleń. Podsumowując, uważam że stworzenie Utopii jest możliwe tylko przez zmienienie pewnych cech ludzkich. Nie jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwa idealnego, zmieniając tylko jego organizację, ponieważ zawsze znajdą się jednostki, które zniweczą cały nasz włożony w to wysiłek.