Biblia

Biblia Biblia – (gr. Biblos – księgi) - wielkie arcydzieło, które ma ogromną wartość literacką, zawiera motywy uniwersalne, niepoddające się upływowi czasu sacrum – to, co święte profanum – to, co zwykłe, przyziemne, powszednie Języki biblijne: Starego Testamentu – hebrajski, aramejski, grecki Nowego Testamentu – grecki, aramejski Wybrane księgi Biblii: Starego Testamentu: Pięcioksiąg Mojżesza(Tora)( otwiera Biblię, Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa) Księga Hioba Księga Psalmów Księga Koheleta(Eklezjastesa) księgi prorockie Pieśń nad Pieśniami Nowego testamentu: Ewangelie Listy Apostolskie Dzieje Apostolskie Apokalipsa św.

Biblia Biblia – (gr. Biblos – księgi) - wielkie arcydzieło, które ma ogromną wartość literacką, zawiera motywy uniwersalne, niepoddające się upływowi czasu sacrum – to, co święte profanum – to, co zwykłe, przyziemne, powszednie Języki biblijne: Starego Testamentu – hebrajski, aramejski, grecki Nowego Testamentu – grecki, aramejski Wybrane księgi Biblii: Starego Testamentu:

  • Pięcioksiąg Mojżesza(Tora)( otwiera Biblię, Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa)
  • Księga Hioba
  • Księga Psalmów
  • Księga Koheleta(Eklezjastesa)
  • księgi prorockie
  • Pieśń nad Pieśniami Nowego testamentu:
  • Ewangelie
  • Listy Apostolskie
  • Dzieje Apostolskie
  • Apokalipsa św. Jana Księga Koheleta – zawiera rozważania nad sensem życia, zaliczana do ksiąg mądrościowych, „marność nad marnościami” Księgi prorockie – reprezentują Księgi Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza, Listy Apostolskie – to listy Apostołów, zawierają wyjaśnienie nauki Jezusa, określają normy moralne i obyczajowe Ewangelie – opowiadają o dziejach Jezusa, wyrażają Jego naukę Dzieje Apostolskie - księga dotycząca powstawania pierwszych gmin chrześcijańskich Księgi historyczne: Księga Rodzaju, Dzieje Apostolskie Księgi Prorockie: Księga Izajasza, Apokalipsa św. Jana Księgi mądrościowe: Księga Hioba, przypowieści z Ewangelii Kanon- reguła, norma, to zbiór ksiąg uznanych za natchnione, autentyczne Genesis – gr. Narodzenie, pochodzenie, nazwa pierwszej księgi biblijnej – Księgi Rodzaju kosmogonia – mitologiczne lub religijne wyobrażenie powstania świata szabat – ostatni dzień każdego tygodnia świętowany, by uczcić akt stworzenia świata Księga Hioba – porusza kwestie bliskie każdemu człowiekowi – pokazuje bohatera cierpiącego, Tematem jest problem cierpienia niezawinionego. Księga składa się z 3 częsci: pisanego prozą prologu, poetyckiego dialogu ujętego w 6 częsci oraz epilogu napisanego prozą.Powstał między V a III w. p.n.e. hiobowa wieść – zła, tragiczna wiadomość(o zbliżającej się karastrofie) Hiob symbolizuje człowieka doświadczającego cierpienia, które jest wpisane w ludzkie życie archetyp – prototyp, stały i niezmienny prawzorze zachowań i postaw ludzkich Psalmy: mądrościowe, błagalne, dziękczynne, pochwalne, inne Należą do ksiąg mądrościowych Biblii, jest ich około 150 powstawały od XI do III w.p.n.e. są skierowane do Boga. Mają charakter modlitewny i hymniczny Jest zbudowany paralelnie, czy składa się z dwóch, 3 lub 4 zwrotów powiązanych ze sobą myśl Głowna +uzupełnienie+uzupełnienie psałterz – zbiór psalmów wyodrębniony z pisma świetego i wydany jako osobny modlitewnik Pieśn nad pieśniami- jedna z najbardziej poetyckich ksiąg starego testamentu. Opowiada historię Oblubienca i Olubienicy, którzy wyrazają sobie miłość, Oblubieniec symbolizuje Boga, a Oblubienica – Naród wybrany lub Kościół, Składa się z 6 pieśni mających formę dialogu Miłosierdzie – litość, współczucie wiążące się na ogół z niesieniem pomocy Przypowieść – umozliwia wyrażenie skomplikowanych prawd dotyczących ludzkiej egzystencji, sensu postępowania, a zwłaszcza prawideł moralnych, mają charakter paraboliczny, i mają tzw. Podwójne dno – dosłowne i paraboliczne samarytanin – współczesnie człowiek miłosierny, litościwy, chetny do pomocy Apokalipsa – zamyka Pismo Święte, obecnie: cos związanego z niebezpieczeństwem, zagładą swiata, katastrofą Symbol – motyw lub zespoł motywów służących do ukazywania treści niejasnych i głęboko ukrytych topos-stałe obrazy i motywy znane mające miejsce wspolne, Topika – zbiór toposów Smok z 7 głowami – symbol szatana Babilon – miasto grzechu i rozpusty Niewiasta – Kosciół Nowe Jeruzalem – życie wieczne, niebo Siedem trąb – zapowiedź bożych wyroków księga zamknięta na 7 pieczęci – tajemnica Biblia: królowej zofii, Jakuba Wujka, gdańska, tysiąclecia, warszawsko –praska parafraza – przeróbka, modyfikacja tekstu