Nomenklatura naszego państwa

Chciałabym przybliżyć informację na temat nomenklatury naszego kraju. Praca będzie opowiadać o zmianach nazewnictwa i ustroju, które zmieniały się na przestrzeni wieków w państwie polskim. Miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne obejmujące szeroki zakres od 10 wieku. Mamy świadomość, że Polska to państwo unitarne położone w Europie Środkowej ze słowiańskim rodowodem. Jednak odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest państwo? Otóż, państwo to organizacja poityczna społeczeństwa posiadająca suwerennną władzę i określone terytorium.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Chciałabym przybliżyć informację na temat nomenklatury naszego kraju. Praca będzie opowiadać o zmianach nazewnictwa i ustroju, które zmieniały się na przestrzeni wieków w państwie polskim. Miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne obejmujące szeroki zakres od 10 wieku. Mamy świadomość, że Polska to państwo unitarne położone w Europie Środkowej ze słowiańskim rodowodem. Jednak odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest państwo? Otóż, państwo to organizacja poityczna społeczeństwa posiadająca suwerennną władzę i określone terytorium. Za początek państwa polskiego uznaje się przyjęcie chrztu w 966 przez Mieszka 1. Była to mądra i rozsądna decyzja władcy. Mieszko 1 uczynił w ten sposób Polskę krajem chrzecijańskim, wprowadzając jednocześnie swój naród w krąg kulury Europy Zachodniej. Przyjęcie, chrztu można porównać do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Zarówno, wtedy jak i w 2004 kraj nasz został wprowadzony w zasięg krajów europejskich. Do 1138 Polska jako monarchia patrymonialna rządzona była przez władców z dynastii Piastów-czyli tzn. Państwo Piastów. Owe państwo posiadało suwerenność i własną armię. Władza była dziedziczna i nieograniczona, więc niestety mieszkańcy nie posiadali prawa głosu. Była to całkiem inna forma władzy, niż choćby w obecnej 3 RP. 3 RP to w pełni suwerenne państwo. Ustrojem jest demokracja a mieszkańcy mają prawo głosu. Powracając jednak do dalszch losów państwa polskiego w wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego Polska została podzielona na dzielnice między jego synów na prawie 200 lat- okres tzn. rozbicia dzielnicowego. Próby ponownego zjednoczenia zaczęto podejmować pod koniec 13 wieku a ostatatecznie zostały one uwieńczone koronacją Władysława Łokietka 20 stycznia 1320r. w Krakowie. Od tego czasu nasz kraj nosił nazwę Zjednoczonego Królestwa Polskiego połączonego, wtedy unią personalną z Litwą. Formą sprawowania władzy była monarchia stanowa. Głową państwa był król, który rządził za pomocą rozwiniętej administracji państwowej. Polska prowadziła, w tym czasie wojnę z Krzyżakami. Decydująca bitwa pomiędzy naszym krajem, Litwą a Krzyżakami rozegrała się 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Dobrze uzbrojona i zorganizowana armia polska i litewska szczęśliwie pokonała nie łatwych przeciwników- Krzyżaków. W 1569 powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów: Polskiego i Litewskiego. Było to państwo federacyjne połączone unią lubelską. Kraj ten posiadał własną armię oraz walutę. Prawo głosu posiadała jedynie szlachta, Rzeczpospolita stała się, wtedy jednym z największych i najpotężniejszych państw w Europie, na które z zazdrością ‘‘patrzyły’’ inne państwa. Jednak w wyniku połączenia Narodu polskiego i litewskiego istniały wszelakie zróżnicowania religine i narodowościowe. Zupełnie odwrotnie, niż w obecnej 3 RP. gdzie zdecydowanie przeważają chrześcijanie a pod względem narodowościowym Polacy. Wraz z 3 rozbiorem Polska przestaje istnieć. Okres ten był dla Polaków smutny i przygnębiający. Po rozbiorach powstawaly namiastki państwa polskiego: takie jak Księstwo Warszawskie czy Królestwo Polskie. Nie posia… (czytaj dalej)