Alkohole

Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków. Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków. Ogólny WZÓR ALKOHOLI: CnH2n+1 OH grupa alkilowa grupa hydroksylowa. Nazewnictwo: Do nazwy węglowodoru, z którego alkohol powstał dodajemy słowo – ol. Np. metan + Ol  metanol Do nazwy ‘alkohol’ dodajemy nazwę alkilu i końcówkę –owy np. metan metyl +owy  alkohol metylowy Metanol CH3OH

Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków. Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków.

Ogólny WZÓR ALKOHOLI: CnH2n+1 OH
grupa alkilowa grupa hydroksylowa.

Nazewnictwo:

  1. Do nazwy węglowodoru, z którego alkohol powstał dodajemy słowo – ol. Np. metan + Ol  metanol
  2. Do nazwy ‘alkohol’ dodajemy nazwę alkilu i końcówkę –owy np. metan metyl +owy  alkohol metylowy

Metanol CH3OH

Otrzymywanie: Powstaje z uwodornienia tlenku węgla (II) Właściwości: -bezbarwna ciecz -dobrze rozpuszczalna w wodzie -charakterystyczny zapach -spala się jasnoniebieskim płomieniem -bardzo silna trucizna -opary powodują ślepotę lub śmierć -picie jest śmiertelne

Reakcja spalania całkowitego: 2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O

Zastosowanie: -do produkcji formaliny, barwników, tworzyw sztucznych -rozpuszczalnik do farb i lakierów.

Etanol Otrzymywanie: fermentacja alkoholowa (glukoza+drożdże)

-bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu -lotna, łatwopalna -nie ulega dysocjacji jonowej -ma odczyn obojętny, ponieważ w cząsteczce pomiędzy CiOH jest wiązanie kowalencyjne, a w zasadzie np. sodowej pomiędzy metalem a grupą OH występuje wiązanie jonowe -łatwopalny, spala się jasno niebieskim płomieniem

Reakcja spalania całkowitego: C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

-bardzo dobrze miesza się z wodą, zachodzi zjawisko kontrakcji Kontrakcja -zmniejszenie objętości roztworu podczas mieszania dwóch cieczy. -białko ścina się pod jego wpływem w sposób nieodwracalny -pod wpływem K2Cr2O7 w obecności stężonego H2SO4 zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną.

Gliceryna – pochodna propanu, alkohol trójhydroksylowy ( ma 3 grupy OH.

Gliceryna-gricerol C3H5(OH)3 (Propanotriol)

Właściwości: -ciecz gęsta, oleista, bezbarwna -bezwonna -dobrze rozpuszczalna w wodzie -spala się kopcącym płomieniem -ulega reakcji spalania niecałkowitego -nietoksyczna -ma słodki, mdły smak -kompletnie niegroźna dla organizmu -właściwości higroskopijne

Reakcja spalania niecałkowitego: 2C3H5(OH)3 + O2 -> 6C + 8H2O

Zastosowanie: -barwniki -farby graficzne -leki -materiały wybuchowe -kosmetyki -tworzywa sztuczne -składnik płynów hamulcowych i chłodniczych -w przemyśle skórzanym.