Dodawanie

Suma to wynik mnożenia. Przykładowo 2+2=4 Różnica to wynik odejmowania. Przykładowo 10-4=6 Iloczyn to wynik mnożenia. Przykładowo 2*2=4 Iloraz to wynik dzielenia. Przykładowo 10/2=5 Jest to poziom podstawowy, który myślę, że każdy zna i potrafi. Jest to podstawa do dalszych działań w matematyce.

Suma to wynik mnożenia. Przykładowo 2+2=4 Różnica to wynik odejmowania. Przykładowo 10-4=6 Iloczyn to wynik mnożenia. Przykładowo 2*2=4 Iloraz to wynik dzielenia. Przykładowo 10/2=5

Jest to poziom podstawowy, który myślę, że każdy zna i potrafi. Jest to podstawa do dalszych działań w matematyce.