Przykład wniosku

Miejsce i data ….. W związku z częstym zalewaniem drogi gminnej w ……….. o nr …… z drogi gminnej o nr ……. prosimy o przekopanie rowu z drogi nr 767/3 do rowu przy drodze o nr ……… co umożliwi prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wody z drogi i co za tym idzie prawidłowe wykorzystanie rowu i mostka przebudowanego w 2012 r. Obecnie woda spływająca z drogi nr …….. po większych opadach spływa bezpośrednio na łuk drogi nanosząc tam duże ilości kamieni i błota co może doprowadzić do poważnego wypadku, oraz utrudnia prawidłowe korzystanie z drogi.

Miejsce i data …..

W związku z częstym zalewaniem drogi gminnej w ……….. o nr …… z drogi gminnej o nr ……. prosimy o przekopanie rowu z drogi nr 767/3 do rowu przy drodze o nr ……… co umożliwi prawidłowe odprowadzanie nadmiaru wody z drogi i co za tym idzie prawidłowe wykorzystanie rowu i mostka przebudowanego w 2012 r. Obecnie woda spływająca z drogi nr …….. po większych opadach spływa bezpośrednio na łuk drogi nanosząc tam duże ilości kamieni i błota co może doprowadzić do poważnego wypadku, oraz utrudnia prawidłowe korzystanie z drogi. Skutkiem napływu dużej ilości wody jest również podmywanie jezdni co w przyszłości będzie skutkowało wymianą nawierzchni i poniesieniem przez Urząd Gminy o wiele większych kosztów naprawy na co obecnie osoby zajmujące się utrzymaniem dróg i odpowiadające za to nie zwracały uwagi mimo osobistych interwencji.