Wokulski romantyk czy pozytywista

Wokulski jako romantyk -miłość dodaje mu siły do działania -udział w powstaniu styczniowym-zsyłka na Syberię -jest człowiekiem wew. zrodartym jako pozytywista -wyjeżdża na wojnę żeby zdobyć majątek -podejmuję naukę -rozbudowuje sklep

Wokulski jako romantyk -miłość dodaje mu siły do działania -udział w powstaniu styczniowym-zsyłka na Syberię -jest człowiekiem wew. zrodartym jako pozytywista -wyjeżdża na wojnę żeby zdobyć majątek -podejmuję naukę -rozbudowuje sklep