Petersburg w Dziadach cz. III

Petersburg jest pokazany jako miasto szatana. Powstał w złym miejscu, na ziemi która nie nadaje się na ziemie do plonów. W tym mieście jest zimno i nieprzyjemnie. Miasto powstało na kaprys cara. Powstał z cierpienia i śmierci wielu ludzi, których potem zakopywano i stali się fundamentem miasta. Mieszkali w tym mieście wojskowi, służalcy, urzędnicy o raz byli tam zesłani więźniowie, których nazywano pielgrzymami. Ludzie chcąc sie przypodobać carowi chodzili za nim tymi samymi ścieżkami i specjalnie pokazywano mu się chociaż ludzie nie mieli ochoty wychodzić.

Petersburg jest pokazany jako miasto szatana. Powstał w złym miejscu, na ziemi która nie nadaje się na ziemie do plonów. W tym mieście jest zimno i nieprzyjemnie. Miasto powstało na kaprys cara. Powstał z cierpienia i śmierci wielu ludzi, których potem zakopywano i stali się fundamentem miasta. Mieszkali w tym mieście wojskowi, służalcy, urzędnicy o raz byli tam zesłani więźniowie, których nazywano pielgrzymami. Ludzie chcąc sie przypodobać carowi chodzili za nim tymi samymi ścieżkami i specjalnie pokazywano mu się chociaż ludzie nie mieli ochoty wychodzić. Miasto było nieudana kopia innych miast. Nieudolnie naśladował architekturę i styl wielkich i bogato kulturowych miast. Ludzie w tym mieście byli przerażeni tym miastem oraz despotyzmem cara.