Plan wycieczki ang-pol

Program: Loch Ness, Scotland grille, whiskey, and the proverbial avarice is the most common association with Scotland. About how much more has to offer this fascinating country can be seen during the week, originally scheduled departure. On the route of the beautiful scenic areas. Peace of Scottish landscapes are apparent: moors, valleys and lakes hide many secrets and dramatic history. In romantic ruins of castles and churches, stately homes, wrapped in the mists of the island of Skye, the Scottish capital - Edinburgh.

Program: Loch Ness, Scotland grille, whiskey, and the proverbial avarice is the most common association with Scotland. About how much more has to offer this fascinating country can be seen during the week, originally scheduled departure. On the route of the beautiful scenic areas. Peace of Scottish landscapes are apparent: moors, valleys and lakes hide many secrets and dramatic history. In romantic ruins of castles and churches, stately homes, wrapped in the mists of the island of Skye, the Scottish capital - Edinburgh. And a lot of interesting stories: where did the orange jam, which was played the first games in golf. The route in Scotland about 1570 km.

 1. DAY Collection of participants at the airport. Flight to EDINBURGH. Visiting Scotland’s capital. Stroll the Royal Mile - the main, the oldest street of the city. Visiting Edinburgh castle, the symbol of Scotland, one of the oldest and largest castles in Britain. Fortress, which dates back to the ninth century, was built on the 120-meter high rock and is one of the few buildings with its own fortified military garrison. Transfer to the hotel in the area of Edinburgh. Accommodation, dinner and overnight.
 2. DAY Breakfast. Check-out. Transfer to ST. Andrews in Fife - the seat of the oldest university in Scotland. There are also some of the oldest golf courses in the world. Visiting the castle of St. Andrew of the twelfth century, where he played a lot of dramatic history during the Reformation. Visiting the ruins of the Cathedral. Andrew - once the largest and most magnificent cathedral in Scotland. Until today, only one preserved tower of St. Rule 32 m high walls, the longest of which is 105 m. The ruins of the cathedral in the background of the cemetery show the dark atmosphere of the Reformation. Transfer to DUNDEE, called the Naples of the North, where the panoramic splendor extinct volcano Law. A stroll through the streets of the city, which became famous as a base for many important research expeditions to Antarctica. Transfer to the famous castle of Glamis. Visiting the castle, where the action was played Shakespeare’s “Macbeth” and where he was born and spent her childhood, her mother Queen Elizabeth II. Transfer to the hotel around Speyside, Accommodation, dinner and overnight.
 3. DAY Breakfast. Drive to Balmoral Castle on the River Dee, a favorite summer residence of the royal family. Its characteristic feature is a huge tower on a square plan with a round tower at the top. Transfer to Speyside, a region famous for its production of whiskey. Walking was founded in 1887 in Dufftown distillery Glenfiddich, which produces one of the most popular whiskey in the world. Time for shopping. Transfer to ELGIN in the county of Moray. Visiting the picturesque ruins of Elgin Cathedral in 1224, was once regarded as the most beautiful church in Scotland. Walk around the Garden of the Bible near the cathedral, where they grow all the plants mentioned in the Bible. Back to the hotel, dinner and overnight.
 4. DAY Breakfast. Transfer to the island of Skye, where among the lakes and the omnipresent mist inaccessible rocky peaks dominating the Cuillins. Visiting a castle on the island of Eilean Donan Castle Loch Duich. The castle was built in 1220 by Scottish King Alexander II retained its unique atmosphere and it was open air to the movie “Highlander” and “The World Is Not Enough.” Back to the hotel, dinner and overnight.
 5. DAY Breakfast. Check-out. Transfer to INVERNESS. Walk around the city center. Drive along the coast of Loch Ness to the ruins of Urquhart Castle. An isolated castle on the rocky shore of the lake is a dark place for a romantic and mysterious. Unusual atmosphere fueled numerous legends and stories in praise of Nessie - the monster that has survived millions of years in the lake. Drive scenic route among the mountains and lakes around Fort William, where you can admire the top of Scotland’s largest - Ben Navis. Passing through the valley of Glencoe, where in 1692 was the bloodiest event in the British Isles - the murder of the clan Macdonald. Drive in the vicinity of Inverary in Argyll and Bute county. Visiting Inverary Castle, which is famous for its interesting combination of elements of baroque, neo-gothic style and palladiańskiego. Body of the castle, where there is a remarkable collection of eighteenth-century weapons, is considered the highest room in the whole of Scotland. Drive the coast of Loch Lomond in the vicinity of Glasgow. Accommodation at the hotel, dinner and overnight.
 6. DAY Breakfast. Transfer to STIRLING. The city signed up in the pages of history when in 1297 the army under the command of the Scottish William Wallace defeated the English there. Visiting Stirling Castle, where in 1543 was a coronation of Mary Stuart. Once a favorite residence of the Stuart monarchy, today is considered the pearl of the Scottish Renaissance. Transfer to Perth, where he typically dominates the Victorian style, waterfront terraced houses occupy Gregorian. Panoramic Tour. Transfer to PITLOCHRY. Walk downtown. Transfer to Queen’s View - one of the most beautiful vantage points throughout Scotland, from where panoramic views of the lake and surrounding mountains Tummel. Back to the hotel. Dinner and overnight.
 7. DAY Breakfast. Transfer to GLASGOW. Visiting St. Stephen’s Cathedral. Mungo - the only cathedral built before the Reformation in Scotland, which has survived until today without major damage. Transfer to Edinburgh Airport and fly to the Polish.

Program: Potwór z Loch Ness, szkocka kratka, whisky i przysłowiowe skąpstwo to najczęstsze skojarzenia ze Szkocją. O tym, jak wiele więcej ma do zaoferowania ten fascynujący kraj można się przekonać podczas tygodniowego, ciekawie zaplanowanego wyjazdu. Na trasie przepiękne widokowo rejony. Spokój szkockich krajobrazów jest pozorny: wrzosowiska, doliny i jeziora skrywają wiele tajemnic i dramatycznych historii. W programie romantyczne ruiny zamków i kościołów, wspaniałe rezydencje, spowita mgłami wyspa Skye, stolica Szkocji - Edynburg. I bardzo dużo ciekawych opowieści: skąd wziął się dżem pomarańczowy, gdzie rozgrywano pierwsze partie w golfa. Trasa w Szkocji: ok. 1570 km.

 1. DZIEŃ Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do EDYNBURGA. Zwiedzanie stolicy Szkocji. Spacer Royal Mile - główną, najstarszą ulicą miasta. Zwiedzanie zamku Edynburskiego, symbolu Szkocji, jednego z najstarszych i największych zamków w Wielkiej Brytanii. Twierdza, której historia sięga IX w., została wzniesiona na 120-metrowej skale i jest jedną z nielicznych budowli warownych z własnym garnizonem wojskowym. Przejazd do hotelu w okolicy Edynburga. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
 2. DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ST. ANDREWS w hrabstwie Fife - siedziby najstarszego w Szkocji uniwersytetu. Znajdują się tu także jedne z najstarszych pól golfowych na świecie. Zwiedzanie zamku św. Andrzeja z XII w., gdzie rozegrało się wiele dramatycznych historii w czasach reformacji. Zwiedzanie ruin katedry św. Andrzeja - niegdyś największej i najwspanialszej katedry w Szkocji. Do dzisiaj zachowała się jedynie Wieża św. Rule o wysokości 32 m i mury, z których najdłuższy ma 105 m. Ruiny katedry na tle cmentarza obrazują mroczny klimat czasów reformacji. Przejazd do DUNDEE, zwanego Neapolem Północy, gdzie panoramę miasta uświetnia wygasły wulkan Law. Spacer ulicami miasta, które zasłynęło jako baza wielu ważnych wypraw badawczych na Antarktydę. Przejazd do słynnego zamku Glamis. Zwiedzanie zamku, gdzie rozgrywała się akcja Szekspirowskiego “Makbeta” i gdzie urodziła się i spędziła dzieciństwo matka królowej Elżbiety II. Przejazd do hotelu w okolicy Speyside, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
 3. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do Zamku Balmoral nad rzeką Dee, ulubionej letniej rezydencji rodziny królewskiej. Jego charakterystycznym elementem jest potężna wieża na planie kwadratu z okrągłą wieżyczką na szczycie. Przejazd do Speyside, regionu słynącego z produkcji whisky. Zwiedzanie założonej w 1887 w DUFFTOWN destylarni Glenfiddich, gdzie produkuje się jedną z najbardziej popularnych whisky na świecie. Czas na zakupy. Przejazd do ELGIN w hrabstwie Moray. Zwiedzanie malowniczych ruin Katedry Elgin z 1224 r., uważanej niegdyś za najpiękniejszy kościół w Szkocji. Spacer po Ogrodzie Biblijnym w pobliżu katedry, gdzie rosną wszystkie wymienione w Biblii rośliny. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 4. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd na wyspę SKYE, gdzie wśród jezior i wszechobecnej mgły górują niedostępne skaliste szczyty Cuillins. Zwiedzanie zamku Eilean Donan na wyspie LOCH DUICH. Zamek wzniesiony w 1220 roku przez szkockiego króla Aleksandra II zachował swój unikalny klimat i był plenerem do filmów: “Nieśmiertelny” i “Świat to za mało”. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 5. DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do INVERNESS. Spacer po centrum miasta. Przejazd wzdłuż wybrzeża jeziora LOCH NESS do ruin zamku Urquhart. Odosobniony zamek na skalistym brzegu mrocznego jeziora jest miejscem romantycznym i tajemniczym. Niezwykłą atmosferę podsycają liczne legendy i historie sławiące Nessie - potwora, który przetrwał miliony lat w jeziorze. Przejazd malowniczą trasą wśród gór i jezior w okolicy Fortu William, skąd można podziwiać największą górę Szkocji - Ben Navis. Przejazd doliną Glencoe, gdzie w 1692 doszło do najkrwawszego wydarzenia na wyspach Brytyjskich - mordu na klanie MacDonaldów. Przejazd w okolice Inverary w hrabstwie Argyll i Bute. Zwiedzanie zamku Inverary, który słynie z ciekawego połączenia elementów baroku, neogotyku i stylu palladiańskiego. Salon zamku, gdzie mieści się wspaniała kolekcja XVIII-wiecznej broni, uznany jest za najwyższe pomieszczenie w całej Szkocji. Przejazd wybrzeżem Loch Lomond w okolice Glasgow. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
 6. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do STIRLING. Miasto zapisało się na kartach historii, kiedy w 1297 roku armia szkocka pod dowództwem Williama Wallace’a pokonała tam Anglików. Zwiedzanie zamku Stirling, gdzie w 1543 odbyła się koronacja Marii Stuart. Niegdyś ulubiona rezydencja monarchii Stuartów, dziś uznawana jest za perłę szkockiego renesansu. Przejazd do PERTH, gdzie dominuje typowo wiktoriański styl, a nabrzeża zajmują gregoriańskie domy tarasowe. Panoramiczne zwiedzanie miasta. Przejazd do PITLOCHRY. Spacer centrum miasta. Przejazd do Queen’s View - jednego z najpiękniejszych punktów widokowych w całej Szkocji, skąd rozciąga się panorama na jezioro Tummel i pobliskie góry. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
 7. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do GLASGOW. Zwiedzanie katedry św. Mungo - jedynej wzniesionej przed reformacją katedry w Szkocji, która zachowała się do dziś bez większych zniszczeń. Transfer na lotnisko w Edynburgu i przelot do Polski.