Unia Europejska i jej historia integracji

Historia myśli zjednoczeniowych jest tak długa, jak niemalże obszerna jest historia samej Europy, bowiem idee łączenia państw w jeden organizm, jednoczenia krajów pod silnym panowaniem znane były już królom i władcom sprzed wielu wieków. Dla historii jednak Unii Europejskiej najistotniejsze zmiany i prądy myślowe pojawiać się zaczęły wraz z początkiem XX wieku, a konkretniejsze działania miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Dramatyczne wydarzenia tamtego okresu, jak również sytuacja powojenna w Europie zmusiły włodarzy europejskich państw do podjęcia właściwych kroków dla ustabilizowania życia na kontynencie.

Historia myśli zjednoczeniowych jest tak długa, jak niemalże obszerna jest historia samej Europy, bowiem idee łączenia państw w jeden organizm, jednoczenia krajów pod silnym panowaniem znane były już królom i władcom sprzed wielu wieków. Dla historii jednak Unii Europejskiej najistotniejsze zmiany i prądy myślowe pojawiać się zaczęły wraz z początkiem XX wieku, a konkretniejsze działania miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Dramatyczne wydarzenia tamtego okresu, jak również sytuacja powojenna w Europie zmusiły włodarzy europejskich państw do podjęcia właściwych kroków dla ustabilizowania życia na kontynencie. Zakończenie bowiem drugiej wojny światowej nie przyniosło oczekiwanego pokoju i spokoju na arenie międzynarodowej, ale na terenie Europy wykształtowały się dwie strefy wpływów – zamiast łączyć, dzielące kraje Wschodu i Zachodu „żelazną kurtyną”. Kontynent europejski tym samym stracił pozycję najbardziej stabilnego miejsca świata, gdzie gospodarka i polityka przebiegały po zrównoważonych torach. To Stany Zjednoczone stały się liderem i mocarstwem dominującym, dystansując Europę i stając się jednocześnie państwem niosącym Europie niezbędną pomoc. A więc europejskie centrum gospodarcze świata zaczęło blednieć przy wzrastającej potędze USA. Nie mogło być inaczej, skoro druga wojna światowa przede wszystkim rozgrywała się na terenach krajów europejskich i to tutaj dokonało się najwięcej zniszczeń. Okres powojenny wymagał więc odbudowy zniszczonych gospodarek państwowych, modernizacji infrastruktur, naprawy sytuacji po upadku systemu kolonialnego. Stany Zjednoczone starały się pomagać w tych kwestiach Europie, bo zdawały sobie świetnie sprawę z możliwych korzyści jakie kraje europejskie mogą im przynieść. Inną kwestią, o którą należało dbać od pierwszych lat po zakończeniu wojny była stabilizacja polityczno-społeczna i permanentne niedopuszczanie do głosu odradzających się idei nacjonalistycznych i totalitarnych. Choć z tym ostatnim różnie bywało, a i sama Polska znalazła się w strefie wpływów radzieckich pod władaniem reżimu komunistycznego, pojawiała się najwyższa pora, aby zbliżyć się do Stanów Zjednoczonych i spróbować stworzyć wspólną Europę – wyzbytą podziałów i bogatszą o doświadczenia tragiczne ostatnich dwóch wojen, a jednocześnie mogącą stawić czoła sile gospodarczej i politycznej Stanów Zjednoczonych i nieprzewidywalnym działaniom wciąż potężnego Związku Radzieckiego