Streszczenie sceny III z aktu I w tragedii Makbet W. Szekspira

Czarownice przepowiedziały Makbetowi panowanie na zamku Glamis, hrabstwie Kawddoru i wreszcie królowanie w całej Szkocji, natomiast Bankowi,że zostanie ojcem królów. Dwie części wróżb sprawdziły się od razu. Jest to moment, w którym Makbet uświadamia sobie,że stoi przed otwartą drogą do tronu. Wie, jak pomóc losowi, aczkolwiek nie wypowiada tego głośno. Odpycha od siebie czarne myśli, woląc zdać się na przebieg wypadków.

Czarownice przepowiedziały Makbetowi panowanie na zamku Glamis, hrabstwie Kawddoru i wreszcie królowanie w całej Szkocji, natomiast Bankowi,że zostanie ojcem królów. Dwie części wróżb sprawdziły się od razu. Jest to moment, w którym Makbet uświadamia sobie,że stoi przed otwartą drogą do tronu. Wie, jak pomóc losowi, aczkolwiek nie wypowiada tego głośno. Odpycha od siebie czarne myśli, woląc zdać się na przebieg wypadków.