Sztuka antyku.

[b]Sztuka archaiczna[/b] - styl geometryczny, orientalizujący porządki: dorycki i joński. a.) Dorycki porządek: trzon zwężający się ku górze prostota głowica w kształcie poduszki b.) Joński porządek: głowica w kształcie baranich rogów smukłość proporcji dekoracyjny dużo zdobień [b]Sztuka klasyczna[/b] - porządek koryncki: dekoracyjny liście na głowicy [b]kanon[/b] - zespół wzorców, reguł; [b]harmonia[/b] - właściwy porządek, układ, dopełnienie się elementów; [b]proporcja[/b] - wzajemny stosunek dwóch lub więcej całości; [b]fresk[/b] - technika malarska polegająca na malowaniu na wilgotnym podkładzie farbami zmieszanymi z wodą, pozwalająca na uzyskanie bardzo trwałych malowideł; [b]polichromia[/b] - wielobarwne malowidła; [b]sacrum[/b] - sfera boska [b]profanum[/b] - sfera ziemska

Dodaj artykuł aby odblokować treść
 1. [b]Sztuka archaiczna[/b] - styl geometryczny, orientalizujący porządki: dorycki i joński. a.) Dorycki porządek:
 • trzon zwężający się ku górze
 • prostota
 • głowica w kształcie poduszki b.) Joński porządek:
 • głowica w kształcie baranich rogów
 • smukłość proporcji
 • dekoracyjny
 • dużo zdobień
 1. [b]Sztuka klasyczna[/b] - porządek koryncki:
 • dekoracyjny
 • liście na głowicy

[b]kanon[/b] - zespół wzorców, reguł; [b]harmonia[/b] - właściwy porządek, układ, dopełnienie się elementów; [b]proporcja[/b] - wzajemny stosunek dwóch lub więcej całości; [b]fresk[/b] - technika malarska polegająca na malowaniu na wilgotnym podkładzie farbami zmieszanymi z wodą, pozwalająca na uzyskanie bardzo trwałych malowideł; [b]polichromia[/b] - wielobarwne malowidła; [b]sacrum[/b] - sfera boska [b]profanum[/b] - sfera ziemska

 1. [b]Podział mitów: [/b]
 • teogoniczne, np. mit o narodzeniu Ateny
 • kosmogoniczne, np. mit o Prometeuszu
 • genealogiczne, np. “Ród Labdakidów”
 • eschatologiczne, np. “Podróże Odyseusza”

[b]demitologizacja[/b] - pozbawienie mitu jego cech [b]antropomorfizacja[/b] - nadanie przedmiotom cech charakterystycznych dla człowieka [b]topos[/b] - powtarzający się motyw [b]archetyp[/b] - pierwowzór