NIEOCENIONY TOWARZYSZ

NIEOCENIONY TOWARZYSZ Pojęcia: Pływy- regularne opadanie i wznoszenie się poziomu wód w oceanach, w wyniku działania sił grawitacyjnych pomiędzy Ziemią, Księżycem a Słońcem. Korelacja- jest to współzależność pomiędzy zjawiskami fizycznymi lub między wielkościami fizycznymi. Glob pozasłoneczny- jest to planeta krążąca wokół gwiazdy (lub gwiazd) innych niż Słońce. Zatoka Fundy znajduje się pomiędzy prowincjami Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja w Atlantyckiej części Kanady. Zatoka ta słynie z najwyższych fal na świecie, które osiągają wysokość nawet do 17m.

NIEOCENIONY TOWARZYSZ

 1. Pojęcia:

Pływy- regularne opadanie i wznoszenie się poziomu wód w oceanach, w wyniku działania sił grawitacyjnych pomiędzy Ziemią, Księżycem a Słońcem.

Korelacja- jest to współzależność pomiędzy zjawiskami fizycznymi lub między wielkościami fizycznymi.

Glob pozasłoneczny- jest to planeta krążąca wokół gwiazdy (lub gwiazd) innych niż Słońce.

 1. Zatoka Fundy znajduje się pomiędzy prowincjami Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja w Atlantyckiej części Kanady. Zatoka ta słynie z najwyższych fal na świecie, które osiągają wysokość nawet do 17m. Nad zatoką znajdują się ekstremalne formy skalne, które są skutkiem działania pływów. Tereny zatoki należą do Ameryki Północnej.

 2. Pływy spowodowane są wzajemnym oddziaływaniem Słońca oraz Księżyca. Pod wpływem tych sił grawitacyjnych, woda znajdująca się na naszej planecie unosi się do góry i tworzy potężne fale. Ruchy wody są spotęgowane dodatkowo przez siłę ośrodkową powstającą w wyniku ruchu wirowego Ziemi. Najważniejszą role pełni natomiast najbliższy satelita Ziemi – Księżyc. Fala, która jest spiętrzona przez księżyc, docierając do Ziemi wywołuje przypływ.

 3. Księżyc był bliżej o 1 m od Ziemi 25 lat temu. W Polsce w tamtych czasach trwał komunizm, a dokładnie jego obalenie.

 4. Doba wydłuża się o około 15 ms na stulecie, tak więc, za około 3 mln lat doba wydłuży się o 1 s.

 5. Siły pływowe ułatwiły powstanie życia na Ziemi, ponieważ siły te, wpływały na atmosferę poprzez przechodzącą falę przepływu. Ziemska doba, która ma 24 trwa tyle dla tego, ponieważ przypływy ograniczają się do spiętrzania atmosfer, wód i lądów. Siły te są bardzo ważne dlatego, że mają wpływ na zmiany okresu ruchu obrotowego Ziemi.

 6. Jest pewna teoria, która mówi o tym, że dawniej w Ziemię uderzyło ciało niebieskie, zbliżone wielkością do wielkości Marsa. W wyniku tego zderzenia, z Ziemi odłamało się wiele kawałków, które wirowały wokół Ziemi i z czasem utworzyły one Księżyc. Skład Księżycowej materii i jego niewielka gęstość wskazują na to, że powstał on z zewnętrznych skał Ziemi.

 7. a) Jest to możliwe. Jednak długość Księżycowego miesiąca nie jest stała. Odstęp czasu między pełniami lub nowiami waha się od 29 dni, 6 godzin i 32 minut do 29 dni i niemal 20 godzin.

  b) Nieprawdziwe. Księżyc w nowiu najpierw przyjmuje kształt litery C, a po kilku dniach kształt litery D. Po dwóch tygodniach widać dopiero pełną tarczę Księżyca. Następnie po pewnym czasie zmieni kształt znowu na literę C, aby potem zniknąć na czas w nowiu.

c) Nieprawdziwe. Fazy Księżyca nie wpływają na termin święta Trzech Króli. Dzieje się tak dla tego, że święto to wypada każdego roku 6 stycznia i termin tej uroczystości pozostaje niezmienny.

d) Prawdziwe. Fazy Księżyca mają wpływ na termin świąt Wielkanocnych i dlatego też wpływają na termin świąt Bożego Ciała. Jest to święto „ruchome” i występuje 60 dni po Wielkanocy.

e) Nieprawdziwe. Księżyc nie jest w stanie wpłynąć w takim stopniu na człowieka aby regulować jego cykl płodności.

f) Prawdziwe. Badanie udowodniły że w czasie pełni rodzi się najwięcej dzieci.

g) Prawdziwe. W zatoce Fundy falę osiągają wysokość nawet 16 m.

h) Nieprawdziwe. Amplituda tych ruchów nie ma dla nas istotnego znaczenia.

i) Możliwe. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ doba wydłuża się o 15 ms na stulecie, tak więc tuż po swoim powstaniu Ziemia mogła się obracać wokół własnej osi w okresie 8 godzin.

j) Prawdziwe. Księżyc jest odpowiedzialny za powstanie przypływów, dzięki którym Ziemska doba ma 24 godziny a nie 8.

 1. Za 100 mln lat będzie możliwe obserwowanie zaćmienia księżyca. Natomiast za 600 mln lat będzie to niemożliwe ponieważ rozmiary te zmaleją.