Plan wydarzeń "Skąpca" Moliera

Akt I. Rozmowa Elizy i Walerego. Zwierzenia Kleanta. Podejrzenia Harpagona co do Strzałki. Kłopoty Harpagona z przechowywaniem szkatułki. Obawy skąpca przed dziećmi. Wyjawienie planów małżeńskich Harpagona a)zamiar poślubienia Marianny; b)plany wobec dzieci. Poparcie przez Walerego planów Harpagona wobec Marianny. Akt II. 8. Lichwiarska umowa a)pośrednictwo Strzałki; b)warunki umowy. 9. Spotkanie Harpagona z Kleantem a)wzajemne wymówki. 10. Spotkanie Harpagona ze swatką Frozyną a)fałszywe komplementy Frozyny. Akt III. 11. Przygotowania do uczty na cześć Marianny a)wyznaczenie zadań podwładnym; b)wskazówki dla Jakuba; c)wtrącanie przez Walerego filozoficznych sentencji w celu przypodobania się Harpagonowi.

Akt I.

  1. Rozmowa Elizy i Walerego.
  2. Zwierzenia Kleanta.
  3. Podejrzenia Harpagona co do Strzałki.
  4. Kłopoty Harpagona z przechowywaniem szkatułki.
  5. Obawy skąpca przed dziećmi.
  6. Wyjawienie planów małżeńskich Harpagona a)zamiar poślubienia Marianny; b)plany wobec dzieci.
  7. Poparcie przez Walerego planów Harpagona wobec Marianny.

Akt II. 8. Lichwiarska umowa a)pośrednictwo Strzałki; b)warunki umowy. 9. Spotkanie Harpagona z Kleantem a)wzajemne wymówki. 10. Spotkanie Harpagona ze swatką Frozyną a)fałszywe komplementy Frozyny.

Akt III. 11. Przygotowania do uczty na cześć Marianny a)wyznaczenie zadań podwładnym; b)wskazówki dla Jakuba; c)wtrącanie przez Walerego filozoficznych sentencji w celu przypodobania się Harpagonowi. 12. Rozmowa Harpagona z Jakubem. 13. Sprzeczka między Walerym a Jakubem. 14. Przybycie Marianny z Frozyną a)zaloty Harpagona; b)niespodziewane spotkanie Marianny z Kleantem; c)wręczenie Mariannie pierścienia.

Akt IV. 15. Przechadzka Kleanta, Marianny, Frozyny i Elizy w ogrodzie a)pomysł Frozyny - jak zniechęcić Harpagona do Marianny; 16. Rozmowa Harpagona z synem a)krytyczne uwagi Kleanta pod adresem Marianny; b)propozycja ojca dotycząca poślubienia Marianny przez Kleanta; c)szczere wyznanie Kleanta d)odkrycie przez Harpagona prawdziwych zamiarów Kleanta. 17. Jakub rozjemcą w sporze między Harpagonem a Kleantem. 18. Dalszy ciąg kłótni między ojcem a synem. 19. Kradzież szkatułki Harpagona przez Strzałkę dla Kleanta. 20.Rozpacz skąpca.

Akt V. 21. Rozpoczęcie dochodzenia przez komisarza. 22. Podejrzenia Jakuba co do Walerego. 23. Rozmowa Harpagona z Walerym a)Walery mówiący o Elizie; b)Harpagon mówiący o szkatułce. 24. Harpagon wobec Elizy. 25. Pojawienie się Anzelma a)przypadkowe odkrycie prawdy o więzach rodzinnych Anzelma - Walerego i Marianny. 26. Szantaż Kleanta. 27. Przyjęcie propozycji Anzelma.