Funkcje struktur komurkowych

Struktura FUNKCJA Błona komórkowa - chroni przed uszkodzeniami chroni przed nadmierną utratą wody jest półprzepuszczalna (przepuszcza niektóre substancje do wewnątrz i na zewnątrz) jest odpowiedzialna za transport substancji Aparat Golgiego -modyfikowanie, przechowywanie, zagęszczanie białek, głównie przeznaczonych na eksport z komórki (do białek przyłączane są cukrowe w ten sposób powstają glikoproteidy) -produkuje wielocukry niezbędne do budowy ściany komórkowej w komórkach roślinnych -wydzielanie Siateczka endoplazmaatyczna (Retikulum endoplazmatyczne) - OGÓLNIE -dzieli komórkę na rejony, w których mogą zachodzić przeciwstawne reakcje chemiczne -umożliwia transport substancji w komórce -umożliwia przewodzenie implusu nerwowego do wnętrza włókien mięśniowych Siateczka szorstka -umożliwia syntezę białka, ponieważ przyłączają się do niej rybosomy, na których zachodzi translacja Siateczka gładka -synteza lipidów (fosfolipidy, sterydy) -odpowiada za detoksykację (odtruwanie) organizmu Rybosomy -przeprowadzają translację, czyli II-gi etap biosyntezy białka Lizosomy -biorą udział w trawieniu wewnątrzkomórkowym Mitochondria -wytwarzanie energii w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego bierze udział w jednym z etapów syntezy sterydów synteza hemu w porfiryn w komórkach szpiku kostnego i komórkach wątroby -magazynowanie jonów wapnia w komórce -regulacja metabolizmu komórki bierze udział w apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki) -βetaoksydacja kwasów tłuszczowych Chloroplasty -przeprowadzają fotosyntezę, dzięki której powstają związki organiczne niezbędne dla wzrostu i rozwoju rośliny ~tworzą pokarm dla rośliny Wodniczka (wakuola) -jest zbiornikiem (magazynem) wody w komórce -może gromadzić substancje zapasowe, np.

Struktura FUNKCJA Błona komórkowa - chroni przed uszkodzeniami

  • chroni przed nadmierną utratą wody
  • jest półprzepuszczalna (przepuszcza niektóre substancje do wewnątrz i na zewnątrz)
  • jest odpowiedzialna za transport substancji Aparat Golgiego -modyfikowanie, przechowywanie, zagęszczanie białek, głównie przeznaczonych na eksport z komórki (do białek przyłączane są cukrowe w ten sposób powstają glikoproteidy) -produkuje wielocukry niezbędne do budowy ściany komórkowej w komórkach roślinnych -wydzielanie Siateczka endoplazmaatyczna (Retikulum endoplazmatyczne) - OGÓLNIE -dzieli komórkę na rejony, w których mogą zachodzić przeciwstawne reakcje chemiczne -umożliwia transport substancji w komórce -umożliwia przewodzenie implusu nerwowego do wnętrza włókien mięśniowych Siateczka szorstka -umożliwia syntezę białka, ponieważ przyłączają się do niej rybosomy, na których zachodzi translacja Siateczka gładka -synteza lipidów (fosfolipidy, sterydy) -odpowiada za detoksykację (odtruwanie) organizmu Rybosomy -przeprowadzają translację, czyli II-gi etap biosyntezy białka Lizosomy -biorą udział w trawieniu wewnątrzkomórkowym Mitochondria -wytwarzanie energii w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego
  • bierze udział w jednym z etapów syntezy sterydów
  • synteza hemu w porfiryn w komórkach szpiku kostnego i komórkach wątroby -magazynowanie jonów wapnia w komórce -regulacja metabolizmu komórki
  • bierze udział w apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki) -βetaoksydacja kwasów tłuszczowych Chloroplasty -przeprowadzają fotosyntezę, dzięki której powstają związki organiczne niezbędne dla wzrostu i rozwoju rośliny ~tworzą pokarm dla rośliny Wodniczka (wakuola) -jest zbiornikiem (magazynem) wody w komórce -może gromadzić substancje zapasowe, np. białka w wodniczce (ziarna aleuronowe), glikogen w wodniczkach u grzybów -wodniczki trawiące u protistów słodkowodnych usuwają nadmiar wody z komórki Ściana komórkowa -funkcja ochronna- chroni przed szkodliwymi czynnikami -w ścianie komórkowej występują plazmodesmy, które przechodzą przez jamki lejkowate lub jamki proste i umożliwiają wymianę substancji pomiędzy sąsiadującymi komórkami -nadają kształt komórce Jądro komórkowe -przechowuje DNA -odpowiada za przebieg przemiany materii, steruje przemianami biochemicznymi komórki
  • bierze udział w podziałach komórek somatycznych (mitoza) i generatywnych (mejoza) -bierze udział w syntezie białka (transkrypcja I-szy etap biosyntezy białka zachodzi w jądrze komórkowym)