MAŁY KSIĄŻE

Moim zdaniem “Mały Książę” Antoine de Saint - Exupery’ego jest utworem, z którego każdy człowiek może się czegoś nauczyć. Postawioną przeze mnie tezę postaram się udowodnić w dalszej części pracy, powołując się na przykłady z lektury. Najważniejszym argumentem potwierdzającym powyższą tezę jest fakt, iż “Mały książę” to książka o przyjaźni. Każdy człowiek powinien znać to pojęcie i rozumieć je. List bardzo jasno wyjaśnia to Małemu Księciu. Tajemnica, którą mu przekazuje także jest dość ważna, nie tylko w przyjaźni, ale i w codziennym życiu.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Moim zdaniem “Mały Książę” Antoine de Saint - Exupery’ego jest utworem, z którego każdy człowiek może się czegoś nauczyć. Postawioną przeze mnie tezę postaram się udowodnić w dalszej części pracy, powołując się na przykłady z lektury. Najważniejszym argumentem potwierdzającym powyższą tezę jest fakt, iż “Mały książę” to książka o przyjaźni. Każdy człowiek powinien znać to pojęcie i rozumieć je. List bardzo jasno wyjaśnia to Małemu Księciu. Tajemnica, którą mu przekazuje także jest dość ważna, nie tylko w przyjaźni, ale i w codziennym życiu. “Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu” - piękne słowa. Z całą pewnością lektura ta nie tylko mówi o przyjaźni, ale i przestrzega nas także przed staniem się materialistą, egoistą i próżniakiem. W trakcie podróży Małego Księcia po różnych planetach spotkał wielu ciekawych ludzi, którzy nauczyli go niejednego. Gdy był w Króla, zdał sobie sprawę, jakimi ludźmi są dorośli - żądnymi władzy. Ten cel przysłania im wszystko inne.Gdy spotkał Bankiera, także zauważył negatywną jego cechę, jaką była materializm. Natomiast Pijak nie miał żadnej z powyższych wad. Jego słabą stroną był alkohol, który pił, aby zapomnieć, iż się wstydzi, że pije. Podczas odwiedzania sąsiednich planet Mały Książę dowiedział się, że ludzie nie zawsze postępują uczciwie, czasem dokonują złych wyborów, nawet nieświadomie wyrządzając krzywdę innym. Dlatego też nie chciał on szybko dorosnąć i stać się takim. Wydaje mi się, że książka “Mały Książę” ukazuje zalety posiadania przyjaciela. Lis uczy nas, że jest to bardzo istotne w życiu i daje mam mnóstwo radości. Wiąże się ona również z odpowiedzialnością, zaufaniem i wzajemnym oddaniem oraz wymaga czasu i poświęcenia uwagi drugiemu człowiekowi. W świetle przytoczonych przeze mnie argumentów mogę jednoznacznie stwierdzić, że “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery’ego jest utworem dla każdego - dla dużego i małego. Każdy może się czegoś z tego nauczyć, niezależnie od tego w jakim jest wieku. Pomaga ona docenić wartość przyjaźni. Dorosłym ludziom pozwoli ona zachować choć maleńką cząstkę dziecka.