Hipokrates

2.Żył od 460 do 377 r. p.n.e. Pochodził w wyspy Kos (w Grecji). Był lekarzem greckim, ojcem medycyny, najważniejszym przedstawicielem szkoły lekarskiej z wyspy Kos. 3.Pochodził z rodziny Asklepiadów (Asklepiades), którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali umiejętności leczenia. Sztuki tej Hipokrates nauczył się od swojego ojca, a wiedzę pogłębiał podróżując m.in. po Egipcie i Azji Mniejszej, zwiedzając Tesalię i Ateny. 4.Naczelną zasadą Hipokratesa było “nie szkodzić” - “primum non nocere” i pomagać uzdrawiającym siłom natury.

2.Żył od 460 do 377 r. p.n.e. Pochodził w wyspy Kos (w Grecji). Był lekarzem greckim, ojcem medycyny, najważniejszym przedstawicielem szkoły lekarskiej z wyspy Kos.

3.Pochodził z rodziny Asklepiadów (Asklepiades), którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali umiejętności leczenia. Sztuki tej Hipokrates nauczył się od swojego ojca, a wiedzę pogłębiał podróżując m.in. po Egipcie i Azji Mniejszej, zwiedzając Tesalię i Ateny.

4.Naczelną zasadą Hipokratesa było “nie szkodzić” - “primum non nocere” i pomagać uzdrawiającym siłom natury. Hipokrates analizował objawy chorobowe i opis niektórych do dziś nosi jego imię.

5.Medycyna Hipokratesa oparta była na przesłankach racjonalnych, troszczyła się o chorego, nakazywała wyciąganie wniosków dopiero po dogłębnej obserwacji pacjenta. Wywierała przez wiele wieków wpływ na medycynę tak starorzymską, jak i późniejszą, aż po czasy obecne.

Patologia - nauka zajmująca się ogółem zagadnień związanych z chorobami organizmów żywych. Zajmuje się badaniami przyczyn i skutków chorób.

6.Patologia Hipokratesa opiera się na istnieniu 4 podstawowych cieczy (soków): krwi, śluzu, żółci, czarnej żółci (prawdopodobnie krwi żylnej). Równowaga tych cieczy (eukrazja) gwarantuje zdrowie. Przewaga jednego z tych elementów wpływa na określony temperament. * sangwiniczny – przewaga krwi, * choleryczny – żółci, * flegmatyczny – śluzu, * melancholiczny – czarnej żółci.

  1. Wprowadził dietę i higienę jako środki profilaktyczne, zapobiegające chorobom. Zwalczał również takie przesądy jak ten, że epilepsję wywołuje opętanie przez demona. Wiele terminów wprowa-dzonych przez niego jest używane do dziś. np. rak, diagnosis (rozpoznanie), prognosis (rokowanie), thearapia (leczenie), epidemia,

  2. Hipokrates uważał też, że na podstawie wyglądu człowieka można ustalić jego stan zdrowia. Sama twarz może wiele o tym powiedzieć. Do historii medycyny przeszło tzw. oblicze Hipokratesa, które jest oznaką zbliżającej się śmierci.

  3. Do najważniejszych zaliczyć można: Aforyzmy, Prognozy koskie (suma wiedzy lekarskiej tamtych czasów), Przysięga (kanon etyki lekarskiej aktualny do naszych czasów). Prócz tego był autorem pism o geografii lekarskiej, anatomii, patologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, zabiegach lekarskich.