Podział ziem Polski w 1939r.

Ziemie wcielone do III Rzeszy 8 października 1939 – Okręg Gdański Prusy zachodnie, Okręg Kraj Warty i rejencja śląska włączona do Okręgu śląskiego -Volksliste – niemiecka lista narodowa: 2 miliony osób przymusowo ( w GG dobrowolnie) – ludność pochodzenia niemieckiego, współmałżonków Niemców, współpracujących z Niemcami, ludność mazurską, kaszubską, górali, Ślązaków -Wysiedlenia ludności polskiej do GG, konfiskaty majątków, sprowadzanie niemieckich osadników- 860 tys. Polaków, osadnictwo niemieckie 700 tys. -Obowiązek pracy dla mężczyzn od 14 do 65 lat -Germanizacja dzieci o cechach niemieckich -Masowe rozstrzeliwana -Represje wobec Kościoła i księży – 97 5 proboszczów w Wielkopolsce -Niemieckie nazwy miejscowości i ulic -Zakaz wstępu do parków – psom i Polakom GG – Generalne Gubernatorstwo – 12 października 1939 – dystrykty: warszawski, radomski, lubelski, krakowski od 1941 – galicyjski Władze niemieckie uznały że w ciągu 20 - 15 lat będzie to obszar zgermanizowany -Wyniszczenie narodu polskiego tak aby stał się najemną silą roboczą -Łapanki – roboty w Rzeszy 2,5 miliona ludzi -33% strat ludności – dzieci -„Księga gończa” – listy proskrypcyjne 9 tys.

 1. Ziemie wcielone do III Rzeszy 8 października 1939 – Okręg Gdański Prusy zachodnie, Okręg Kraj Warty i rejencja śląska włączona do Okręgu śląskiego -Volksliste – niemiecka lista narodowa: 2 miliony osób przymusowo ( w GG dobrowolnie) – ludność pochodzenia niemieckiego, współmałżonków Niemców, współpracujących z Niemcami, ludność mazurską, kaszubską, górali, Ślązaków -Wysiedlenia ludności polskiej do GG, konfiskaty majątków, sprowadzanie niemieckich osadników- 860 tys. Polaków, osadnictwo niemieckie 700 tys. -Obowiązek pracy dla mężczyzn od 14 do 65 lat -Germanizacja dzieci o cechach niemieckich -Masowe rozstrzeliwana -Represje wobec Kościoła i księży – 97 5 proboszczów w Wielkopolsce -Niemieckie nazwy miejscowości i ulic -Zakaz wstępu do parków – psom i Polakom
 2. GG – Generalne Gubernatorstwo – 12 października 1939 – dystrykty: warszawski, radomski, lubelski, krakowski od 1941 – galicyjski
 • Władze niemieckie uznały że w ciągu 20 - 15 lat będzie to obszar zgermanizowany -Wyniszczenie narodu polskiego tak aby stał się najemną silą roboczą -Łapanki – roboty w Rzeszy 2,5 miliona ludzi -33% strat ludności – dzieci -„Księga gończa” – listy proskrypcyjne 9 tys. nazwisk -Sonderaktion Krakau – 6 listopada 1939 – 183 pracowników UJ – Sachsenhausen -AB Aktion - maj – lipiec 1940 – przeciw inteligencji – 3,5 tys. Polaków, Maciej Rataj, Janusz Kusociński -Mosowe rozstrzeliwania – Wawer, Polmiry, Puszca Kampinoska – Odpowiedzialność zbiorowa -Godzina policyjna
 • Kartki żywnościowe – racja żywnościowa Polaka ja 1/8 Niemca, racja żywnościowa Żyda jak 1/16 Niemca
 • Obowiązek pracy dla mężczyzn – 14 – 65 lat
  -Oddanie aparatów radiowych -Przymusowe dostawy ze wsi do posterunków niemieckich – kontyngenty -Więzienia: Montelupich w Krakowie, Gestapo przy al. Szucha w Warszawie, zamek w Lublinie
 • Obozy koncentracyjne -Obozy zagłady
 • Pacyfikacja i wysiedlenia Zamojszczyzny 1942 – 43 -Osadnictwo niemieckie 100 tys.
  -szkolnictwo tylko podstawowe i 2 letnie zawodowe -prasa gadzinowa i szczekaczki
 1. 22 X 1939 sfałszowane wybory– 1 listopada USRR, 2 listopada 1939 – BSRR
 • obywatelstwo radzieckie
 • paszportyzacja -nazwy polskie i działa całe szkolnictwo łącznie z uniwersytetem lwowskim -aresztowania, wysiedlenia, konfiskaty majątku -deportacje do GG – 20% uciekinierów żydowskich
 • 4 zsyłki w głąb ZSRR – 580 tys. 1 – osadnicy wojskowi i służba leśna, 2 – rodziny oficerów 3. - Żydzi 4 – ostania tuż przed wybuchem wojny sowiecko – niemieckiej
  -zbrodnia katyńska - 18 tys. oficerów w niewoli – zmordowanych 14 tys. 700 i 7 tys. 300 obywateli polskich policjanci służba leśna itd. – 5 marca 1940 rozkaz, 3 kwietnia 1940 – Kozielsk – Katyń, Ostaszków – Twer , pochowani w Miednoje , Strobielsk – Charków – pochowani Piatichatki , ocalało 440 oficerów jeńców Jeńców przebywających na Ukrainie mordowano w Bykowni (Kijów), Białoruś – Kuropaty (Mińsk)