Spotkanie w karczmie. Objaśnij znaczenie sytuacji ukazanej w fabule "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Zwróć uwagę na prezentowanego bohatera zbiorowego i sposoby oddziaływania Ks.Robaka na emocje i poglądy odbiorców.

[b] “Pam Tadeusz”[/b] określany jest mianem epopei narodowej , ponieważ opisywał życie narodu w przełomowym momencie historycznym. Mickiewicz najbardziej szczegółowo scharakteryzował egzystencję, schodzącej już z areny dziejowej szlachty. W swej pracy zwrócę uwagę na prezentowanego bohatera zbiorowego oraz na sposoby oddziaływania księdza Robaka na odbiorców. Akcja załączonego fragmentu rozgrywa się w karczmie Jankiela, przedstawiciela żydowskiej społeczności, który był szanowanym mieszkańcem Soplicowa. W karczmie tej zebrali się przedstawiciele szlachty oraz ksiądz Robak.

[b] “Pam Tadeusz”[/b] określany jest mianem epopei narodowej , ponieważ opisywał życie narodu w przełomowym momencie historycznym. Mickiewicz najbardziej szczegółowo scharakteryzował egzystencję, schodzącej już z areny dziejowej szlachty. W swej pracy zwrócę uwagę na prezentowanego bohatera zbiorowego oraz na sposoby oddziaływania księdza Robaka na odbiorców. Akcja załączonego fragmentu rozgrywa się w karczmie Jankiela, przedstawiciela żydowskiej społeczności, który był szanowanym mieszkańcem Soplicowa. W karczmie tej zebrali się przedstawiciele szlachty oraz ksiądz Robak. Wszystkie takie spotkania odbywały się po niedzielnej mszy. Podszas tego zebrania mężczyźni pili alkohol, rozmawiali o sytuacji w kraju oraz zażywali tabaki, którą częstował zebranych ksiądz Robak. Męzczyzna ten zachwalał zawartość swojej tabaki i mówił,że pochodzi ona z częstochowskiej tabakiery. Kiedy Wilbik usłyszał o Częstochowie, włączył się do rozmowy. Mówił on o napoleońskich zamiarach dotyczących między innymi rozbioru kościoła znajdującego się w Częstochowie. Bernardyn w tamtej chwili zaprzeczył słowa Wilbika i mówił, że Napoleon to religijna postać. Podkreślał on także zasługi przywódcy Francuzów dla Polski. Ksiądz Robak wspomniał również o Dąbrowskim , który zażywał jego tabakiery. Przypominając postać generała Dąbrowskiego, uświadomiał politycznie szlachtę, podkreślając zasługi dowódcy dla Polski. Bernardyn powiedział również, że generał obiecał zjawić się z wojskami na Litwie. Zakonnik w ten sposób budzi nadzieję u szlachty. Zgromadzeni w karczmie po wysłuchaniu księdza, pełni radości odśpiewali “Mazurka Dąbrowskiego”. Po wspólnie odśpiewanym hymnie, Ksiądz Robak rozpoczął opowiadać o militarnych sukcesach Napoleona , a także o tym, że należy odpowiednio przygotować się na jego przybycie. Zakonnik namawia szlachtę do wstąpienia do wojsk napoleońskich, a także podsuwa im myśl o zorganizowaniu powstania na Litwie. Ksiądz Robak ma duży wpływ na bohatera zbiorowego, którym jest szlachta. Stan szlachecki ukazany w utworze nie był jednotyly. Ze względu na różnice majątkowe można wyróżnić wśród niej szlachtę zaściankową i sarmatów. Mickiewicz przedstawia w swym dziele zarówno wady, jak i zalety szlachty. Szlachta to ludzie przywiązani do obyczajów i tradycji, którzy cenią pochodzenie , przez co gardzili niżej urodzonymi. Była ona zbiorowością odznaczającą się patriotyzmem i religijnością, która łatwo ulegała manipulacjom. Negatywną cechą polskiej szlachty było także awanturnictwo oraz pijaństwo. Reasumując: Ksiądz Robak mając duży wpływ na szlachtę, łatwo nimi manipuluje. Sprawił on, że bohater zbiorowy stał się obywatelem gotowym do walki. Szlachta polska działając pod wpływem silnych emocji, wywołanych przez Księdza Robaka, chce zjednoczyć się dla ważnego celu. Adam Mickiewicz w swym utworze podkreśla zalety szlachty, a wady traktuje “z przymrużeniem oka”. Na sposób prezentacji szlachty polskiej ma wpływ krytycyzm miłujący.

[i]Cała praca zawiera około 392 słów. Moja polonistka oceniła ją na ocenę dobrą (4). Punktacja mojej nauczycielki do tej pracy: T: 23p K: 3p S: 3p J: 9p Z: 2p

Suma: 40 punktów na 50 punktów.[/i]