Sieci komputerowe

SIECI KOMPUTEROWE • Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa to dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wymianę informacji. Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe. • Jakie są podstawowe zastosowania sieci komputerowych? Komunikacja i wymiana informacji,- współużytkowanie zasobów. • Wyjaśnij pojęcia: LAN, MAN, WAN. LAN (Local Area Network, sieć lokalna) to sieć komputerowa zajmująca stosunkowo niewielki obszar (pomieszczenie, budynek, kilka budynków) będąca najczęściej własnością prywatną, firmową lub organizacyjną, mająca lokalny charakter (np.

SIECI KOMPUTEROWE

• Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa to dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wymianę informacji. Połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe. • Jakie są podstawowe zastosowania sieci komputerowych?

  • Komunikacja i wymiana informacji,- współużytkowanie zasobów. • Wyjaśnij pojęcia: LAN, MAN, WAN. LAN (Local Area Network, sieć lokalna) to sieć komputerowa zajmująca stosunkowo niewielki obszar (pomieszczenie, budynek, kilka budynków) będąca najczęściej własnością prywatną, firmową lub organizacyjną, mająca lokalny charakter (np. sieć w domu, szkole, firmie). MAN (Metropolitan Area Network, sieć miejska) to sieć łącząca ze sobą sieci lokalne na terenie miasta. WAN (Wide Area Network, sieć rozległa) duża sieć łącząca ze sobą sieci miejskie i sieci lokalne. • Co to jest topologia sieci? Podaj przykłady. Topologia sieci to sposób połączenia ze sobą komputerów i innych urządzeń sieciowych. Obecnie w sieciach lokalnych najczęściej stosuje się topologię gwiazdy, polegającą na podłączeniu każdego komputera do specjalnego urządzenia sieciowego (przełącznik lub dawniej koncentrator). Przełączniki mogą być ze sobą łączone tworząc bardziej złożone struktury. Do innych topologii możemy zaliczyć topologię magistrali (komputery połączone szeregowo) lub topologię pierścienia (komputery połączone w zamknięty obwód). • Co to jest protokół sieciowy? Podaj przykłady. Protokół sieciowy to zestaw zasad i reguł, swoisty język, za pomocą którego porozumiewają się komputery korzystające z określonego rodzaju usługi. Spośród najczęściej używanych protokołów można wymienić: HTTP (usługa www), FTP (przesyłanie plików), POP3, SMTP (serwery pocztowe). • Co to jest adres komputera w sieci? Jak jest zbudowany adres IP? Adres komputera w sieci to nazwa lub numer jednoznacznie identyfikujący komputer w sieci. Obecnie najpopularniejszy jest internetowy adres IP stosowany również w sieciach lokalnych. Adres IP jest liczbą 32-bitową (32 cyfry w pozycyjnym systemie dwójkowym) dla wygody zapisywaną w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami. Jeżeli zastosujemy tradycyjny zapis dziesiątkowy, to każda z tych liczb musi mieścić się w zakresie od 0 do 255. Np. 195.93.178.6, 212.77.100.101. Adres IP nie jest szczególnie wygodny do zapamiętania (możesz sprawdzić jakie strony internetowe kryją się pod podanymi adresami), więc w Internecie stosuje się inny system nazw, a mianowicie DNS. • Wyjaśnij pojęcia sieciowe: serwer i klient. Serwer to program (lub komputer) udostępniający zasoby w sieci. Klient (inaczej stacja robocza) to program (lub komputer) korzystający z udostępnionych przez serwery zasobów. • Sieci klient-serwer i sieci peer-to-peer. W sieci typu klient-serwer istnieje wyraźny podział ról na serwery i klienty. W sieciach p2p każdy węzeł (komputer) pełni podwójną rolę - korzysta z zasobów udostępnianych przez inne, ale również udostępnia własne. • Zasoby. Zasoby lokalne i zasoby sieciowe. Mapowanie dysków. Zasoby to urządzenia, pliki i programy. Zasoby lokalne to takie, do których mamy dostęp bezpośredni, bez korzystania z sieci. Zasoby sieciowe wymagają połączenia z siecią, gdyż fizycznie znajdują się na innej maszynie, niż ta, na której aktualnie pracujemy. Mapowanie dysku polega na przypisaniu folderowi udostępnionemu w sieci litery dysku lokalnego. Ułatwia to korzystanie z tego zasobu i pozwala na “oszukanie” niektórych programów nie radzących sobie z obsługą sieciowych ścieżek dostępu. • Pojęcia: online i offline. Logowanie do sieci. Online oznacza stan połączenia (z siecią). Offline to brak dostępu do sieci. Logowanie jest często wymagane aby dostęp do sieci uzyskać, polega na podaniu przez użytkownika nazwy i hasła. Jest to forma uwierzytelnienia, czyli weryfikacji tożsamości. • Co jest potrzebne, aby zbudować prostą sieć domową? Aby zbudować prostą sieć domową o topologii gwiazdy należy mieć w każdym komputerze kartę sieciową (wbudowaną lub kartę rozszerzeń) i dodatkowe urządzenie (przełącznik) do którego podłączamy każdą maszynę. W przypadku tylko dwóch komputerów możemy spróbować połączenia bezpośredniego. • Jakie znasz sposoby podłączania komputera do Internetu (przegląd możliwości). Najpopularniejsze obecnie to połączenia ADSL korzystające z linii telefonicznej (Neostrada, Emil). Do innych można zaliczyć połączenie komutowane (modem i linia telefoniczna), łącza kablowe (np. UPC), łącza dedykowane (specjalny kabel). Do połączenia z siecią można też wykorzystać sieć lokalną, w której udostępniono taką usługę. Dostępne są obecnie również łącza sieci komórkowych (iPlus, Blueconnect) i satelitarne. • Jakie są podstawowe zasady budowy sieci Internet, dzięki którym działa on prawie bezawaryjnie? Dwa punkty w sieci łączy ze sobą wiele niezależnych dróg. - W Internecie nie ma centralnego punktu ani centralnego zarządzania. Powyższe własności powodują, że awarie, uszkodzenia czy zniszczenie nawet znacznej części sieci nie powodują całkowitego paraliżu pozostałych, sprawnych obszarów. • Co to jest DNS? Domain Name System - system nazw domenowych pozwalający na używanie adresów złożonych ze słów, nazw (np. kopernik.mielec.pl, wp.pl), zamiast liczb. Tłumaczeniem adresów domenowych zajmują się funkcjonujące w sieci specjalne serwery DNS.