Co to jest Unia Europejska? Filary Unii Europejskiej

[b]Co to jest Unia Europejska?[/b] Unia Europejska (UE) jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu pięciu, w chwili obecnej, krajów europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej. [b]Założenia[/b] Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, obecnie obowiązujące traktaty to: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej II.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

[b]Co to jest Unia Europejska?[/b] Unia Europejska (UE) jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu pięciu, w chwili obecnej, krajów europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej.

[b]Założenia[/b] Unia Europejska opiera się na trzech filarach: I. Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa); w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, obecnie obowiązujące traktaty to: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej II. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych).

[b]Państwa[/b] Do państw Unii Europejskiej należą obecnie: Austria | Belgia | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Wielka Brytania | Włochy

[b]Normy[/b] Z książki geografia str. 204 Siedziba generalna Siedziba generalną Unii Europejskiej mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również w Luksemburgu, jej przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach różnych krajów świata. Waluta Euro Walutą obowiązującą w Unii Europejskiej jest Euro, będące swego rodzaju zewnętrzną oznaką wspólnej polityki monetarnej i gospodarczej.