Winny czy nie ?

W związku ze sprawą , która odbyła się w dniu 27 września 2012 roku o godz. 10:45 w Hadesie, dotycząca wydarzeń związanych ze śmiercią 3 osób .Zostanie opublikowany na łamach naszego pisma, reportaż dotyczący tej sprawy. W dniu 27 września rozpoczęło się posiedzenie sądu. Na Sali rozpraw stawili się: oskarżony wraz z obrońcami i oskarżyciele. Jako pierwsze zostało odczytane oskarżenie ,które zawierało następujące argumenty: Kreon niesłusznie skazuje Antygonę na śmierć za pochowanie brata, Kreon nie przestrzega praw Boskich, Kreon jest uparty, niesprawiedliwy, ocenia wszystko pochopnie i po swojej myśli, nie słucha rad innych, Kreon niekonsekwentnie zachował się wobec Antygony, mierzy wszystkich jedną miarą, odrzuca argumenty emocjonalne, Nie rozumie faktu że śmierć wymazuje wszystkie winy.

W związku ze sprawą , która odbyła się w dniu 27 września 2012 roku o godz. 10:45 w Hadesie, dotycząca wydarzeń związanych ze śmiercią 3 osób .Zostanie opublikowany na łamach naszego pisma, reportaż dotyczący tej sprawy. W dniu 27 września rozpoczęło się posiedzenie sądu. Na Sali rozpraw stawili się: oskarżony wraz z obrońcami i oskarżyciele. Jako pierwsze zostało odczytane oskarżenie ,które zawierało następujące argumenty: Kreon niesłusznie skazuje Antygonę na śmierć za pochowanie brata, Kreon nie przestrzega praw Boskich, Kreon jest uparty, niesprawiedliwy, ocenia wszystko pochopnie i po swojej myśli, nie słucha rad innych, Kreon niekonsekwentnie zachował się wobec Antygony, mierzy wszystkich jedną miarą, odrzuca argumenty emocjonalne, Nie rozumie faktu że śmierć wymazuje wszystkie winy. Zmarły nie może uczynić niczego złego , a wiec nie powinien być karany z wyroku ludzkiego tylko Boskiego. Następnie obrona wystosowała odrębne stanowisko, twierdząc ze oskarżony jest niewinny potwierdzając to następującymi argumentami: Kreon chce być królem sprawiedliwym , Kreon ponad wszystko stawia dobro publiczne, Kreon jest racjonalistą, odrzuca znaki nad przyrodzone Zakaz chowania zwłok był zakazem państwowym, Wina Kreona jest winą tragiczna, Sąd po dwudniowych obradach, wysłuchaniu oskarżenia i obrony oraz biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, orzekł że Kreon jest winny zarzucanych mu niegodziwości i wymierzył mu karę pozbawienia władzy. Oskarżony pojął że zawinił zatwardziałością serca, uznał się winnym śmierci Antygony, Hajmona i Eurydyki, wie że swoimi czynami ściągnął katastrofą ,której można było uniknąć. Kreon żałuje błędów jakie popełnił, niestety nie da się zmienić już biegu wydarzeń. Atmosfera towarzysząca procesowi była napięta . Zdarzyło się wiele spięć między stronami. Sprawa była trudna niebyło konkretnych dowodów świadczących o winie oskarżonego ,dlatego opinia osób przyglądających się rozprawie była bardzo zróżnicowania jedni zgadzali się i pochwalali wyrok sądu, inni twierdzili że był on niesprawiedliwy i bez podstawny. Moim zdaniem wyrok jaki wydał sąd był jak najbardziej sprawiedliwy i słuszny Kreon jest winny gdyż przez swój upór zginęło troje ludzi.