Czy można powiedzieć, że każdy z nas jest w pewnym sensie Edypem?

Znane przysłowie głosi: “Każdy jest kowalem swojego losu”. Ta mądrość nakazuje nam wierzyć, że nie jesteśmy bezsilni wobec przeznaczenia, mamy zdolność kreowania swojej drogi życiowej. Niesłuszne więc, staje się stwierdzenie, że każdy z nas jest w pewnym sensie Edypem. Jednak czy możemy być do końca pewni, że to, co zrobimy w swoim życiu, zależy od nas, czy może jest jakaś istota wyższa, która kieruje naszym losem? Los króla Teb jest przykładem tezy, iż każdym ruchem człowieka kieruje przeznaczenie.

Znane przysłowie głosi: “Każdy jest kowalem swojego losu”. Ta mądrość nakazuje nam wierzyć, że nie jesteśmy bezsilni wobec przeznaczenia, mamy zdolność kreowania swojej drogi życiowej. Niesłuszne więc, staje się stwierdzenie, że każdy z nas jest w pewnym sensie Edypem. Jednak czy możemy być do końca pewni, że to, co zrobimy w swoim życiu, zależy od nas, czy może jest jakaś istota wyższa, która kieruje naszym losem? Los króla Teb jest przykładem tezy, iż każdym ruchem człowieka kieruje przeznaczenie.