Przedstawienie głównej tezy artykułu Karola Kamińskiego "Charakterystyka zagrożeń naturalnych. Przyczyny- skutki- przeciwdziałania."

Rozważania w swojej pracy poświęcę nad tezą czyli twierdzeniem stanowiącym podstawową treść artykułu Karola Kamińskiego studenta Uniwersytetu Szczecińskiego “Charakterystyka zagrożeń naturalnych. Przyczyny- skutki- przeciwdziałania.” Jednego z licznych uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych” , która odbyła się 17 października 2013 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Główną tezą wspomnianego wyżej artykułu jest uznanie zarządzania logistycznego jako niezbędnego w czasie zagrożenia i sytuacji niebezpiecznej, ponieważ przemyślany plan działania pozwoli na zmniejszenie liczby ofiar czy też wielkości zniszczonego terenu.

Rozważania w swojej pracy poświęcę nad tezą czyli twierdzeniem stanowiącym podstawową treść artykułu Karola Kamińskiego studenta Uniwersytetu Szczecińskiego “Charakterystyka zagrożeń naturalnych. Przyczyny- skutki- przeciwdziałania.” Jednego z licznych uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych” , która odbyła się 17 października 2013 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Główną tezą wspomnianego wyżej artykułu jest uznanie zarządzania logistycznego jako niezbędnego w czasie zagrożenia i sytuacji niebezpiecznej, ponieważ przemyślany plan działania pozwoli na zmniejszenie liczby ofiar czy też wielkości zniszczonego terenu.  Z zagrożeniem mamy do czynienia od zawsze. Jest to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Głównymi przyczynami zagrożeń naturalnych są mrozy, upały, susze, powodzie oraz obfite opady śniegu. Zagrożenia naturalne towarzyszą każdemu z nas od zarania dziejów, powodując zaburzenia stabilności każdej żyjącej jednostki. Człowiek jako istota rozumna, która potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, ale równocześnie  świadoma, że nie można uniknąć zagrożenia, walczy, o to aby było odczuwalne w minimalnym stopniu. Dlatego próbowano wielu sposobów, aby osiągnąć ten cel jak na przykład migracja na inne tereny, przygotowanie się na wystąpienie potencjalnego zagrożenia i to co najważniejsze układanie planu działania logistycznego w sytuacji kryzysowej. Logistyka jako dziedzina nauki zajmuje się procesem planowania, sprawnego realizowania i kontrolowania działań w sytuacji zagrożenia.  Głównym celem logistyki jest zorganizowanie niezbędnego zaopatrzenia i usług logistycznych.

Mówiąc inaczej jest to zapewnienie niezbędnych produktów do przetrwania w sytuacji kryzysowej jak woda pitna, żywność, odzież i energia elektryczna, a także usług logistycznych czyli pomocy medycznej oraz usług gospodarczo- bytowych. Działania te mają na celu pomóc całej ludności poszkodowanej w jak najkrótszym czasie i w jak najlepszy sposób. W czasie klęski żywiołowej czy jakiegokolwiek zagrożenia liczy się to aby zachować zimną krew i myśleć realnie. Ludzie w różnym wieku reagują podobnymi uczuciami i zachowaniami na pośrednie i bezpośrednie skutki sytuacji ekstremalnej. Każdy człowiek posiada emocje, ale nie każdy sobie z nimi radzi. Dlatego w sytuacji kryzysowej wyróżniamy dwie grupy ludzi . Grupę pierwszą tworzą osoby, które mają opracowany plan działania i starają się go zrealizować nie zwracając większej uwagi na zagrożenie . Druga zaś grupa to ludzie których stres paraliżuje nie wiedzą co mają robić w danej sytuacji i liczą tylko na zorganizowaną przez innych pomoc.

Dlatego bardzo ważnym czynnikiem wpływający na zmniejszenie ofiar i zniszczonych terenów w czasie niebezpieczeństwa jest zarządzanie logistyczne. Jest to sposób, w który można stworzyć symulację przebiegu zdarzeń w czasie zagrożenia. Działania logistyczne są przede wszystkim zabezpieczeniem i realną metodą ustalenia zagrożenia oraz sposobem wykorzystywania różnorodnych informacji w celu podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacji kryzysowej.