Charakterystyka szkoły - Gimnazjum nr 77

Page 2 of 4 Gimnazjum nr 77 powstało w sierpniu 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowj nr 162. Uczęszczają do niego uczniowie z 57 obwodów szkolnych - głównie: Bielan, Żoliborza, Bemowa, Pragi, Śródmieścia. Od pierwszego roku istnienia szkoły tworzymy tradycję szkoły, której elementami są: Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki Mundurki jako strój galowy Obozy integracyjne klas pierwszych Obchody dnia gimnazjalisty Obozy naukowe Coroczna akcja „Domeyko dzieciom” (we współpracy z liceum) Co roku tworzone są 4 oddziały w tym 3 autorskie, w których o jedno miejsce ubiega się 4 -5 uczniów.

Page 2 of 4 Gimnazjum nr 77 powstało w sierpniu 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowj nr 162. Uczęszczają do niego uczniowie z 57 obwodów szkolnych - głównie: Bielan, Żoliborza, Bemowa, Pragi, Śródmieścia.

Od pierwszego roku istnienia szkoły tworzymy tradycję szkoły, której elementami są:

Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki Mundurki jako strój galowy Obozy integracyjne klas pierwszych Obchody dnia gimnazjalisty Obozy naukowe Coroczna akcja „Domeyko dzieciom” (we współpracy z liceum) Co roku tworzone są 4 oddziały w tym 3 autorskie, w których o jedno miejsce ubiega się 4 -5 uczniów. Klasy liczą po 26 osób. Wszyscy uczniowie uczą się informatyki i j.angielskiego co najmniej 2 godziny tygodniowo, w 15 osobowych grupach.

Prowadzonych jest wiele różnego typu zajęć pozalekcyjnych:

Koła przedmiotowe Chór Warsztaty teatralne i recytatorskie Koła ekologiczne Zajęcia plastyczne Warsztaty dziennikarskie i filmowe Zajęcia sportowe i rekreacyjne W szkole poza godzinami obowiązkowymi zorganizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i informatyki. Odpłatność odpowiednio wynosi:

j. angielski przy 1 godz. w tygodniu - 37 zł/miesiąc informatyka przy 1 godz. w tygodniu - 28 zł/miesiąc Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki (śednia gimnazjum wynosi ponad 4,5) oraz wysoką kulturę osobistą. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

Największe osiągnięcia Gimnazjum nr 77 to:

W roku szkolnym 2007-2008 mieliśmy 11 laureatów konkursów przedmiotowych, co dało naszej szkole I miejsce na Mazowszu. Jedne z najlepszych w Warszawie i województwie wyniki egzaminów gimnazjalnych (wliczając wyniki klas rejonowych) Ponad 90 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych wśród uczniów naszego gimnazjum Kilkakrotnie więcej laureatów różnego rodzaju konkursów, w tym międzynarodowych i ogólnopolskich Uzyskanie przez wielu uczniów (głównie klas trzecich) certyfikatów I i II stopnia z języka angielskiego i niemieckiego Liczne sukcesy artystyczne (m.in. chóru szkolnego) i sportowe