Programowanie - funkcje

Opisac budowe funkcji i przyklad funkcji. Jaka jest roznica miedzy funkcja zwracajaca i nie zwracajaca wyniku. Jaka jest zaleznosc miedzy ostatnim elementem tablicy a rozmiarem talicy. Program: za pomoca funkcji mial pobierac 6 elementow tablicy a pozniej je wyswietlac. 3.Ideks ostatniego elementu tablicy zawsze bedzie mniejszy o 1 od rozmiaru tablicy bo indeksowanie zaczyna sie od zera. program: [code=cpp]#include #include using namespace std; void funkcjaa(int tab[], int rozmiar); void funkcjab(int tab[], int rozmiar);

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Opisac budowe funkcji i przyklad funkcji. Jaka jest roznica miedzy funkcja zwracajaca i nie zwracajaca wyniku. Jaka jest zaleznosc miedzy ostatnim elementem tablicy a rozmiarem talicy. Program: za pomoca funkcji mial pobierac 6 elementow tablicy a pozniej je wyswietlac.

3.Ideks ostatniego elementu tablicy zawsze bedzie mniejszy o 1 od rozmiaru tablicy bo indeksowanie zaczyna sie od zera.

program: [code=cpp]#include #include using namespace std; void funkcjaa(int tab[], int rozmiar); void funkcjab(int tab[], int rozmiar);

int main() { int tab[5]; funkcjaa(tab, 5); funkcjab(tab, 5); cout « “Press the enter key to continue …”; cin.get(); return EXIT_SUCCESS; }

//funkcja a: wypelnianie tablicy void funkcjaa(int tab[], int rozmiar) { int i; cout « “Wypelnianie tablicy: " « endl; cout « endl; for(i=0; i<5; i++) { cout « “Podaj " « i « " element tablicy: " « endl; cin » tab[i]; } cin.get(); cin.get(); }

//funkcja b: wyświetlanie tablicy void funkcjab(int tab[], int rozmiar) { int i; cout « “Wyswietlanie tablicy: " « endl; cout « endl; for(i=0; i<5; i++) { cout « “Element o indeksie " « i « " ma wartosc: " « tab[i] « endl; } cin.get(); cin.get(); }[/code]