Bazy danych

Właściwości bazy daych Baza danych - zbiór danych oraz narzędzi systemu DBMS (System zarządzania bazą danych SZBD). Każda baza danych ma następujące (charakterystyczne) cechy: -Trwałość danych (Informacje na nośniku trwałym) -Niezależność danych (Sposób zapisu danych jest identyczny dla wszystkich baz danych, natomiast prezentacja danych może być różna. Baza danych powinna być zabezpieczona przed modyfikacją struktury bazy danych.) -Ochrona danych (Każda baza danych ofiaruje mechanizmy kontroli dostępu do danych) -Integralność danych (Zgodność z rzeczywistością) -Część Intensonalna (Zbiór definicji powstałych przy projektowaniu baz danych i określający ich strukturę) -Część ekstensjonalna (Łączny zbiór danych)

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Właściwości bazy daych

Baza danych - zbiór danych oraz narzędzi systemu DBMS (System zarządzania bazą danych SZBD).

Każda baza danych ma następujące (charakterystyczne) cechy: -Trwałość danych (Informacje na nośniku trwałym) -Niezależność danych (Sposób zapisu danych jest identyczny dla wszystkich baz danych, natomiast prezentacja danych może być różna. Baza danych powinna być zabezpieczona przed modyfikacją struktury bazy danych.) -Ochrona danych (Każda baza danych ofiaruje mechanizmy kontroli dostępu do danych) -Integralność danych (Zgodność z rzeczywistością) -Część Intensonalna (Zbiór definicji powstałych przy projektowaniu baz danych i określający ich strukturę) -Część ekstensjonalna (Łączny zbiór danych)

System zarządzania bazą danych ma następujące właściwości: -Tworzy strukturę bazy danych -Wykonuje operacje CRUD -Obsługuje zapytania -Generuje raporty -Administracja bazą danych

Tworzenie struktury bazy danych

Struktura danych - szkielet przeniesiony w koncepcji projektu w postaci tabel, powiązań. www.pgadmin.org (tworzenie struktury stron)

Bazy Danych

-System bazy danych - baza danych wraz ze środkami programowymi umożliwiającymi współbieżgne operowanie na niej. -Model danych - zbiór abstrakcyjnych pojęć umożliwiający prezentację określonych własności świata. -Schemat Bazy Danych - Zbiór tych pojęć użyty do opisu własności fragmentu świata rzeczywistego istotny z punktu widzenia danego zastosowania.